Γραφείο

Xώρος αναμονής

Θεραπευτήριο ενηλίκων

Θεραπευτήριο παιδιών

Εξοπλισμός οδοντιατρείου

 • Θεραπευτήριο ενηλίκων
 • Θεραπευτήριο παιδιών
 • Αυτόκαυστο κλίβανο απολύμανσης των οδοντιατρικών εργαλείων. Με τον κλίβανο τα εργαλεία αποστειρώνονται, τα μικρόβια σκοτώνονται και με αποτέλεσμα τα οδντιατρικά εργαλεία να είναι έτοιμα και καθαρά να χρησιμοποιηθούν εκ νέου στις επόμενες οδοντιατρικές θεραπείες.
 • Ενδοστοματική κάμερα. Με την κάμερα φωτογραφίζεται και προβάλλεται στον υπολογιστή το εκάστοτε οδοντιατρικό πρόβλημα του ασθενούς. Με την κάμερα λοιπόν, ο ασθενής μπορεί να δει ακριβώς ποιο είναι το δόντι ή τα δόντια που τον πονούν, ποια είναι η έκταση της τερηδόνας, πόσο φλεγμαίνουν τα ούλα του. Γενικότερα η κάμερα βοηθά τον ασθενή να δει και να ενημερωθεί με απόλυτη λεπτομέρεια και επεξηγηματικότητα ποιο ακριβώς είναι το οδοντιατρικό του πρόβλημα.
 • Ψηφιακή ακτινογραφία. Η ακτινογραφία αυτού του τύπου εξασφαλίζει τη μικρότερη δυνατή έκθεσή του ασθενή στην ακτινοβολία, εφόσον η ακτινοβολία είναι μηδαμινή. Σε συνδυασμό με την ακτινοπροστατευτική ποδιά που διαθέτει το ιατρείο, ο ασθενής είναι πλήρως προστατευμένος από οποιαδήποτε ακτινοβολία.
 • Εντοπιστής ακρορριζίου
  Ο εντοπιστής ακρορριζίου χρησιμοποιείται στην απονεύρωση των δοντιών. Πρόκειται για μια συσκευή που προσδιορίζει με ακρίβεια το μήκος της ρίζας του δοντιού. Με τη χρήση της συσκευής αυτής ο ενδοδοντολόγος δύναται να μετρήσει ηλεκτρονικά το μήκος της ρίζας του δοντιού (που υπόκειται σε απονεύρωση) και επομένως μειώνεται ο αριθμός των ακτινογραφίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της απονεύρωσης.
 • Μηχανοκίνητα εργαλεία για την εκτέλεση της απονεύρωσης
  Πρόκειται για μία συσκευή η οποία δέχεται ειδικά μηχανοκίνητα εργαλεία που επεξεργάζονται μηχανικά τα εσωτερικά τοιχώματα των ριζών ενός δοντιού με περιστρεφόμενες κινήσεις. Η χρήση αυτών των εργαλείων εξασφαλίζει την ταχεία και αποτελεσματική απομάκρυνση των μικροβίων και των παράγωγων τους από τα εσωτερικά τοιχώματα των ριζών ενός δοντιού. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο συνολικός χρόνος εργασίας σε μία απονεύρωση και εξασφαλίζεται μία άκρως ικανοποιητική αφαίρεση των βακτηρίων από τους ριζικούς σωλήνες.
 • Ειδικά γυαλιά μεγέθυνσης (Lupen glasses) . Με τη χρήση των γυαλιών αυτών ο οδοντίατρος έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλο το στόμα του ασθενή με μεγέθυνση ώστε να μπορεί να διαγνώσει, να θεραπεύσει και να διορθώσει την παραμικρή λεπτομέρεια που αφορά τα δόντια του ασθενή.

Εξοπλισμός ιατρείου

Λούπες – Ειδικά γυαλιά μεγέθυνσης

Ψηφιακή ακτινογραφία

Αυτόκαυστος κλίβανος αποστείρωσης οδοντιατρικών εργαλείων

Εντοπιστής ακρορριζίου

Μηχάνημα ψηφιακής ακτινογραφίας

Συσκευή λήψης αποτυπωμάτων

Συσκευή μηχανοκίνητων εργαλείων

Ενδοστοματική κάμερα

Αποστείρωση ιατρείου

Το Α και το Ω στο χώρο ενός οδοντιατρείου είναι η τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής με σκοπό να μη μεταδίδονται ασθένειες από τον έναν ασθενή στον άλλο.

Ο πρώτος και βασικός χώρος είναι ο χώρο αναμονής των ασθενών ο οποίος θα πρέπει να είναι ευχάριστος, καθαρός και να αερίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ανανεώνεται η ατμόσφαιρα και να μην εγκλωβίζεται ο αέρας των ασθενών, ο οποίος πολλές φορές είναι το χειρότερο μέσο μετάδοσης ασθενειών και μικροβίων. Τα δάπεδα και οι επιφάνειες που πλαισιώνουν τα χώρο αναμονής οφείλουν να είναι επίσης καθαρά και να καθαρίζονται με κατάλληλα απορρυπαντικά μέσα. Πόσο μάλλον όταν στο χώρο αναμονής περιμένουν και παιδιά! Τα παιχνίδια απασχόλησης των παιδιών στο σαλόνι του ιατρείου καθαρίζονται επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώ αποφεύγονται τα λούτρινα ζωάκια, τα οποία κατακρατούν πολλές φορές σάλιο και μικρόβια από παιδί σε παιδί.

Όσον αφορά τους χώρους εξέτασης και θεραπείας των ασθενών εδώ ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα απολύμανσης του οδοντιατρικού εξοπλισμού και αποστείρωσης των οδοντιατρικών εργαλείων.

Καταρχήν ο κάθε ασθενής εξετάζεται με γάντια μιας χρήσης από latex ή βινύλιο, σε περίπτωση που ο ασθενής διαθέτει αλλεργία σε latex. Στα πλαίσια της εξέτασης χρησιμοποιούνται ποτήρια, σιελαντλίες, αναισθητικά διαλύματα και βελόνες επίσης μιας χρήσεως, ώστε να μη μεταδίδονται λοιμώξεις μεταξύ των ασθενών. Μετά το πέρας της οδοντιατρικής θεραπείας και εφόσον απομακρυνθούν όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά μιας χρήσης απολυμαίνεται όλος ο εξοπλισμός του οδοντιατρικού μηχανήματος και των πάγκων εργασίας με ειδικά απολυμαντικά διαλύματα. Με τα ίδια διαλύματα καθαρίζονται όλα τα μπουκαλάκια κ συσκευασίες (π.χ. λευκού σφραγίσματος) που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του προηγούμενου ασθενή, ώστε ο γιατρός να μην πιάσει τα βρώμικα / χρησιμοποιημένα υλικά με τα καθαρά γάντια του επόμενου ασθενή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τον αερισμό του χώρου. Μετά από τις παραπάνω ενέργειες ο χώρος του θεραπευτηρίου είναι έτοιμος να δεχτεί τον επόμενο ασθενή.

Όσον αφορά την απολύμανση και αποστείρωση των οδοντιατρικών εργαλείων με αντίστοιχο τρόπο ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Μετά από κάθε οδοντιατρική θεραπεία τα εργαλεία τοποθετούνται σε ειδικό λουτρό με διάλυμα απολύμανσης. Σε αυτό το λουτρό τα εργαλεία θα παραμείνουν για συγκεκριμένη ώρα με στόχο την εξάλειψη και καταστροφή των μικροβίων. Ακολούθως ξεπλένονται, πλένονται εκ νέου και στεγνώνονται με απορροφητικό χαρτί.

Στη συνέχεια τοποθετούνται σε ειδικά φακελάκια αποστείρωσης και τοποθετούνται σε αυτόκαυστο κλίβανο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με σκοπό την πλήρη αποστείρωση των εργαλείων. Τα εργαλεία φυλάσσονται στους αποστειρωμένους φακέλους μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσει η οδοντιατρική θεραπεία, οπότε και θα ανοιχτούν παρουσία του ασθενή.

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok