Ποια είναι τα συμπτώματα / ενδείξεις ότι ένα δόντι χρειάζεται απονέυρωση

Τα συμπτώματα που εμφανίζει ένα δόντι που πιθανόν χρειάζεται απονεύρωση ποικίλουν κατά περίπτωση του κλινικού περιστατικού.

  • Συνήθως τα συμπτώματα ξεκινούν με ευαισθησία του δοντιού, δεδομένου οτι η βλάβη (τερηδονική) εκετείνεται ως το νεύρο του δοντιού (πολφός του δοντιού)
  • Εφόσον η τερηδόνα δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, τα συμπτώματα αρχίζουν να γίνονται εντονότερα. Αυτό σημαίνει οτι το δόντι πονάει, μετά απο κάποιο ερέθισμα π.χ. μάσηση τροφής, λήψη κρύου ή ζεστού ροφήματος. Ο πόνος αυτός δεν περνά αμέσως μετά από την παύση του ερεθίσματος, αλλά συνεχίζει να υπάρχει για μερικά λεπτά. Αυτό σημαίνει οτι μπορεί ο ασθενής να έχει σταματήσει το μάσημα μιας τροφής και ο πόνος να παραμένει. Όσο περισσότερη ώρα διαρκεί ο πόνος μετά από το πέρας του ερεθίσματος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα οτι η βλάβη του δοντιού εκτείνεται στο νεύρο του δοντιού.
  • Σε πιο προχωρημένο στάδιο ο πόνος μπορεί να εμφανίζεται ξαφνικά / αυθόρμητα χωρίς την παρουσία κάποιου ερεθίσματος. Η ένταση του πόνου κορυφώνεται συνήθως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι πιθανόν μετά από κάποιες μέρες ο πόνος να σταματήσει. Αυτό δε σημαίνει ότι το δόντι ησύχασε, αλλά οτι ο πολφός ( νεύρο ) του δοντιού έχει νεκρωθεί.

Σε πιο προχωρημένα περιστατικά είναι πιθανόν να εμφανιστούν τα παρακάτω συμτώματα:

  • Δημιουργία συριγγίου κοντά στο προβληματικό δόντι
  • Εκροή πύου
  • Οίδημα του προσώπου
  • και τέλος αποχρωματισμός του δοντιού λόγω νέκρωσης του

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok