Ποιός είναι ο σκοπός της απονεύρωσης

Σκοπός της απονεύρωσης είναι η αφαίρεση του φλεγμαίνοντος ή νεκρού πολφικού ιστού, ο καθαρισμός και η απολύμανση τόσο της πολφικής κοιλότητας (που βρίσκεται στη μύλη του δοντιού) όσο και των ριζικών σωλήνων (που βρίσκονται μέσα στις ρίζες του δοντιού). Οι καθαροί πλέον και κατάλληλα διαμορφωμένοι ριζικοί σωλήνες εμφράσσονται από τον οδοντίατρο – ενδοδοντολόγο με γουταπέρκα ένα ελαστικό υλικό, που μοιάζει με καουτσούκ. Σκοπός της έμφραξης του ριζικού σωλήνα είναι η αποφυγή επαναμόλυνσης του πολφού.

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok