Τι είναι απονεύρωση

Είναι η θεραπεία που πραγματοποιείται από τον οδοντίατρο – ενδοδοντολόγο με σκοπό να “σωθεί” ένα δόντι που έχει κατεστραμμένο ή νεκρό πολφό.
Απονεύρωση, σύμφωνα με τη λέξη, είναι η αφαίρεση του νεύρου του δοντιού. Η απονεύρωση λέγεται επίσης και ενδοδοντική θεραπεία, γιατί είναι μια θεραπεία η οποία γίνεται στο εσωτερικό του δοντιού.

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok