Δημοσιεύσεις

1. M. Dimitrouli, H. Guenay, W. Geurtsen, A-K Lührs. Push-out strength of fiber posts depending on the type of root canal filling and resin cement. Clin Oral Investig 2011 Apr;15(2):273-81

2. M. Dimitrouli, W. Geurtsen, A-K Lührs. Faserverstaekte Wurzelkanalstifte: Systeme und Verarbeitung- eine Uebersicht. DZZ 2011, 65: 175-184

3. Dimitrouli M, Geurtsen W, Lührs AK. Comparison of the push-out strength of two fiber post systems dependent on different types of resin cements. Clin Oral Investig 2012 Jun;16(3):899-908

 

 

 

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok