Ελεύθερες ανακοινώσεις

 1. Markou E, Dimitrouli M, Damianki S, Valasidis A. Retrofilling materials in apicoectomy. 11th Congress of the BASS (Balkan Stomatological Society), Sarajevo, Mai 2006-11-25
 2. Dimitrouli M, Lazaridou D, Psomiadis S. Orthograde filling materials in apicoectomy. 11th Congress of the BASS (Balkan Stomatological Society), Sarajevo, Mai 2006-11-25
 3. Tsaousoglou F, Lazaridou M, Lazaridou D, Dimitrouli M, Zouloumis L. The Management of small and moderate jaw defects by autogenous bone graft  from intaoral region and implants. 11th Congress of the BASS (Balkan  Stomatological Society), Sarajevo, May 2006-11-25
 4. Lazaridou D, Tsaousoglou F, Dimitrouli M, Psomiadis S .Teeth avulsion  during general anaesthesia. Immediate treatment.11th Congress of the BASS (Balkan Stomatological Society), Sarajevo, May 2006-11-25
 5. Δημητρούλη Μ, Λαζαρίδου Δ, Τσαούσογλου Φ. Κάταγμα μύλης πρόσθιων δοντιών. 9ο επιστημονικό συνέδριο φοιτητών ιατρικής, Αθήνα, 9-11 Μαΐου 2003
 6. Λαζαρίδου Δ, Δημητρούλη Μ, Τσαούσογλου Φ, Τολίδης Κ. Ψυχολογική προσέγγιση παιδιού στο οδοντιατρείο. 26ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση – Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2006
 7. Δημητρούλη Μ, Πασχαλίδου Γ, Γιαννακόπουλος Κ. Αισθητικά συστήματα ενδορριζικών αξόνων. 26ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση – Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2006
 8. Λαζαρίδου Δ, Δημητρούλη Μ, Τσαούσογλου Φ,Λαζαρίδου Μ, Λαζαρίδης Ν.Αναφύτευση ολικά εκγομφομένου κεντρικού τομέα. Βασικές αρχές αντιμετώπισης. 26ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση – Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2006
 9. Τσαούσογλου Φ, Μακρής Β, Λαζαρίδου Δ, Δημητρούλη Μ, Λαζαρίδου Μ, Ψωμιάδης Σ, Ροδιου Σ, Ζουλούμης Λ. Αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων ανω και κάτω γνάθου με αυτογενή ενδοστοματικά μοσχεύματα. Παρουσίαση τριών περιστατικών. 26ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση – Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2006
 10. Δημητρούλη Μ, Λαζαρίδου Δ, Μάρκου Ε, Τολίδης Κ. Ενδοδοντική αντιμετώπιση νεογιλών δοντιών. 26ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση – Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Αθήνα, 2-5 Νοεμβρίου 2006
 11. Μάρκου Ε, Δημητρούλη Μ, Τζαμαλη Σ. Λεύκανση δοντιών. Πόσο εφικτή και ακίνδυνη μέθοδος είναι? 16η Πανθεσσαλική Οδοντοστοματολογική Σύνοδος, 1-3 Ιουνίου 2007
 12. M. Dimitrouli, H. Günay, A-K. Lührs. Adhäsiver Verbund von Glasfaserstift-systemen in Abhängigkeit vom Kunststoffzement. Deutscher Zahnärztetag 2008, Stuttgart, 22-25 Oktober 2008
 13. M. Dimitrouli, W. Geurtsen, H. Günay, A.K. Lührs. Push-out strength of fiber posts placed in pre-existing root canal fillings. 4TH ConsEuro, Seville, 12-14 March 2009
 14. M. Dimitrouli, A.-K. Lührs. Adhäsiver Verbund von Glasfaserstiftsystemen in Abhängigkeit vom Kompositzement und Wurzelkanalfüllmaterial. 23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Zahnerhaltung, Hannover, 15-16 Mai 2009
 15. M. Dimitrouli, W. Geurtsen, A.-K- Lührs. Dentin adhesion of fiber posts combined with various self-adhesive resins. IADR General Session, Barcelona, Spain, 14-17 July 2010
 16. M.Dimitrouli, W.Geurtsen, A.-K- Lührs. Dentinhaftverbund von Glasfaserstiften in Kombination mit selbstadhäsiven Zementen. VOCO Dental Challenge, Cuxhaven, 23-26 September 2010
 17. M. Dimitrouli. Akute irrevrsible Pulpitis an Zahn 27 mit stark gekrümmten Wurzelkanälen. Deutscher Zahnärztetag, Frankfurt am Main, 12-13 November 2010

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok