Επανάληψη απονεύρωσης σε άνω γομφίο

Η ασθενής είχε δύο μεγάλα παλιά σφραγίσματα αμαλγάματος, τα οποία ήθελε να τα αντικαταστήσει με ολοκεραμικές θήκες. Πριν από οποιαδήποτε προσθετική αποκατάσταση των δοντιών ήταν απαραίτητη η επανάληψη απονεύρωσης στον πρώτο γομφίο, καθώς η παλιά απονεύρωση ήταν ατελής σε μήκος. Επίσης κατά την διάνοιξη του δοντιού μετά βέβαια την αφαίρεση του μαύρου σφραγίσματος, διαπιστώθηκε η ύπαρξη τέταρτης ρίζας η οποία δε είχε βρεθεί ούτε και παρασκευαστεί κατά την πρώτη προσπάθεια απονεύρωσης του δοντιού. Η εγγύς ρίζα του δοντιού  ήταν ενασβεστιωμένη και δεν ήταν δυνατόν να παρασκευαστεί σε όλος το μήκος.

Παλιά σφραγίσματα αμαλγάματος 

Το δόντι με απομονωτήρα κατά τη διάρκεια απονεύρωσης

Παλιά αρχική απονεύρωση

Νέα τελική απονεύρωση με τον τέταρτο ριζικό σωλήνα

Νέα τελική απονεύρωση

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok