Με ποια σειρά βγαίνουν τα μόνιμα δόντια ;

Τα πρώτα μόνιμα δόντια που ανατέλουν στο στόμα του παιδιού είναι οι πρώτοι γομφίοι (τραπεζίτες), οι οποίοι εμφανίζονται χωρίς συμπτώματα πόνου και χωρίς προηγουμένως να έχει πέσει κάποιο νεογιλό δόντι. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί γονείς δεν αντιλαμβάνονται ότι το παιδί τους έχει βγάλει ήδη το πρώτο μόνιμο δόντι του.

Μετά από την εμφάνιση των πρώτων γομφίων η σειρά ανατολής των υπόλοιπων μόνιμων δοντιών παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:

             Άνω Γνάθος               Κάτω γνάθος
Κεντρικοί τομείς              7 – 8 ετών               6 – 7 ετών
Πλάγιοι τομείς              8 – 9 ετών               7 – 8 ετών
Κυνόδοντες              11 – 12 ετών               9 – 10 ετών
Πρώτοι προγόμφιοι              10 – 11 ετών               10 – 12 ετών
Δεύτεροι προγόμφιοι              10 – 12 ετών               11 – 12 ετών
Πρώτοι γομφίοι               6 – 7 ετών               6 – 7 ετών
Δεύτεροι γομφίοι               12 – 13 ετών               11 – 13 ετών
Τρίτοι γομφίοι               17 – 21 ετών               17 – 21 ετών

Με εξαίρεση τους φρονιμίτες το παιδί στην ηλικία των 13 ετών έχει αποκτήσει όλα τα μόνιμα δόντια του, τα οποία συνολικά είναι 28. Στην πλειοψηφία τα δόντια που αριθμούνται στο στόμα των περισσότερων ασθενών είναι 28 και όχι 32 (συμπεριλαμβανομένων και των 4 φρονιμίτων). Οι φρονιμίτες θεωρούνται υπολειμματικά όργανα από τότε που ο άνθρωπος έπρεπε να μασά πιο σκληρές τροφές και επομένως χρειαζόταν περισσότερα δόντια. Με το πέρασμα των χρόνων οι τρίτοι γομφίοι τείνουν να εκλείψουν. Άλλες φορές δεν υπάρχουν καθόλου στο στόμα και άλλες ενώ υπάρχουν δεν έχουν τον απαραίτητο χώρο για να ανατείλουν στη σωστή θέση. Συχνά συστήνεται η εξαγωγή τους λόγω των οδοντιατρικών προβλημάτων (περιστεφανίτιδα, τερηδόνα στα παρακείμενα δόντια) που προκαλεί η θέση, κλίση τους κ.α.

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok