Οδοντίατρος – Παιδοδοντίατρος Dr.  Μαρίζα Δημητρούλη (εύκολη πρόσβαση από Πυλαία)

Η Χειρουργός Οδοντίατρος – Ενδοδοντίστρια Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη, ειδικευμένη και μετεκπαιδευμένη επί 5ετία στη Γερμανία, ασχολείται με τη γενική οδοντιατρική ( σφράγισμα δοντιού, καθαρισμός δοντιών κ.α.) με ιδιαίτερη βαρύτητα στις απονευρώσεις δοντιών. Παράλληλα έχει μετεκπαιδευτεί στο Βερολίνο Γερμανίας στην οδοντιατρική παιδιών. Πρωταρχικός στόχος του οδοντιατρείου είναι είναι η τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής με σκοπό να μη μεταδίδονται ασθένειες από τον έναν ασθενή στον άλλο. Για το σκοπό αυτό ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα απολύμανσης του οδοντιατρικού εξοπλισμού και αποστείρωσης των οδοντιατρικών εργαλείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στους φοβικούς ασθενείς, ώστε να ξεχάσουν ή τουλάχιστον να μετριάσουν το φόβο τους έναντι του οδοντιάτρου.

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok