Ολοκεραμικό ένθετο σε απονευρωμένο προγόμφιο

Η ασθενής είχε παλιό σπασμένο σφράγισμα ρητίνης στον άνω αριστερό δεύτερο προγόμφιο. Μετά την αφαίρεση του παλιού σφραγίσματος το δόντι προετοιμάστηκε καταλλήλως να δεχτεί ολοκεραμικό ένθετο. Ο λόγος που αποφασίστηκε να τοποθετηθεί ένθετο και όχι σφράγισμα ήταν οτι το οδοντικό έλλειμμα ήταν μεγάλο και ένα νέο σφράγισμα θα κατέληγε πάλι να σπάσει. Το δόντι απονευρώθηκε ( γιατί η τερηδόνα έφτανε στο ύψος του νεύρου του δοντιού), τροχίστηκε και λήφθηκε αποτύπωμα, το οποίο εστάλει στον οδοντοτεχνίτη για να κατασκευάσει το ένθετο.

Αρχική κλινική εικόνα με το παλιό σπασμένο σφράγισμα

Το δόντι τροχισμένο έτοιμο να υποδεχθεί το ένθετο

Τελική κλινική εικόνα με το ένθετο

Τελική κλινική εικόνα με το ένθετο

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok