Περιστατικό – Απόστημα δοντιού ενδοδοντικής αιτιολογίας

Ο ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με  πόνο στην δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου, αναφέρει οτι αισθάνεται ένα πρήξιμο στην περιοχή εκείνη. Η κλινική εξέταση αποκάλυψε την παρουσία ενός αποστήματος στην περιοχή του πρώτου γομφίου στη δεξιά πλευρά κάτω γνάθο. Το δόντι είχε μία παλιά απονεύρωση. Μετά την ακτινογραφική εξέταση του δοντιού διαπιστώθηκε η φλεγμονή της παλιάς απονεύρωσης. Ο ασθενής επιθυμούσε τη διατήρηση του δοντιού στη θέση του και την αποφυγή της εξαγωγής του. Για αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε επανάληψη απονεύρωσης στο συγκεκριμένο δόντι. Μετά το πέρας της θεραπείας ο ασθενής δεν έχει καμία ενόχληση. Παράλληλα με την επανάληψη της απονεύρωσης πραγματοποιήθηκε και σχάση του αποστήματος για την εκτόνωση του πύου και την ανακούφιση από τα συμπτώματα του πόνου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες Βλέπε Περιστατικά επανάληψης απονεύρωσης

Περιστατικό – Απόστημα δοντιού ενδοδοντικής αιτιολογίας

Ο ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με έντονο πόνο στην αριστερή πλευρά της κάτω γνάθου, ενώ επίσης αισθάνεται την περιοχή εκείνη πρησμένη. Πράγματι η κλινική εξέταση αποκάλυψε την παρουσία ενός αποστήματος στην περιοχή του πρώτου αριστερού γομφίου στην κάτω γνάθο. Το δόντι είχε έντονα συμπτώματα στην επίκρουση, ενώ η ακτινογραφία αποκάλυψε ένα παλιό βαθύ σφράγισμα, το οποίο έφτανε στο ύψος του νεύρου του δοντιού. Μετά από συνεννόηση με τον ασθενή αποφασίστηκε η έναρξη της απονεύρωσης του συγκεκριμένου δοντιού, με σκοπό τη διατήρηση του δοντιού στο στόμα του ασθενή και παράλληλα την υποχώρηη των συμπτωμάτων πόνου. Η αιτία του συγκεκριμένου αποστήματος ήταν ενδοδοντικής αιτιολογίας, δηλαδή τερηδονογόνα μικρόβια προκάλεσαν την έντονη φλεγμονή του νεύρου του γομφίου με αποτέλεσμα την εμφάνιση οίδηματος στην περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες Βλέπε Επανάληψη απονεύρωσης

Περιστατικό Απόστημα δοντιού

Η ασθενής επισκέφτηκε το ιατρείο καθώς όπως αναφέρει είχε πρηστεί στην αριστερή πλευρά της κάτω γνάθου. Η ακτινογραφική εξέταση αποκάλυψε οτι το δόντι ήταν απονευρωμένο, χωρίς όμως να υπάρχει ίχνος επαναμόλυνσης της παλιάς απονεύρωσης. Η κλινική εξέταση έδειξε την παρουσία ενός έντονου περιοδοντικού αποστήματος, κατά τη ψηλάφηση του οποίου η ασθενής έδινε έντονα συμπτώματα πόνου. Μετά τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας ακολούθησε ο περιοδοντικός καθαρισμός της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου. Στη συνέχεια η πληγή ξεπλύθηκε με ειδικό απολυμαντικό και αντισηπτικό διάλυμα και τοποθετήθηκε ειδικό φάρμακο με αντιβίωση, ώστε να υποχωρήσουν τα συμπτώματα πόνου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ΔΕΣ απόστημα δοντιού με περιοδοντίτιδα

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok