Περιστατικό – Αλλαγή μαύρου σφραγίσματος δοντιού

Η ασθενής αναφέρει έντονες ενοχλήσεις όταν τρώει σκληρές τροφές και γενικότερα τροφές που απαιτούν μάσηση στη δεξιά πλευρά της άνω γνάθου. Η κλινική εξέταση αποκάλυψε ένα παλιό σπασμένο μαύρο σφράγισμα αμαλγάματος στον πρώτο αριστερό άνω γομφίο, το οποίο χρήζει ανάγκη άμεσης αντικατάστασης με νέο λευκό σφράγισμα ρητίνης. Αρχικά χορηγήθηκε στην ασθενή τοπική αναισθησία, τοποθετήθηκε ελαστικός απομονωτήρας και ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο αντικατάστασης των μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος. Παράλληλα αποκαταστάθηκε και μία αυχενική αλλοίωση στο ίδιο δόντι που την ταλαιπωρούσε εδώ και καιρό και δεν την άφηνε να απολαμβάνει κρύα ροφήματα και τροφές.

Κατά την αφαίρεση του μαύρου σφραγίσματος αμαλγάματος από τον πρώτο γομφίο αποκαλύφθηκε οτι ο δεύτερος προγόμφιος, που γειτνίαζε με το γομφίο είχε τερηδονιστεί κι εκείνος στο σημείο επαφής με το διπλανό δόντι. Το φαινόμενο αυτό είναι συνηθισμένο, καθώς όταν υπάρχει μία ανοιχτή τρύπα, δηλαδή μια ενεργή τερηδόνα σε ένα δόντι είναι συχνό τα τερηδονογόνα μικρόβια να μεταπηδούν στα παρακείμενα δόντια ή στα δόντια ανταγωνιστές ( δόντια της απέναντι γνάθου ). Σε δεύτερο ραντεβού ακολούθησε η αντικατάσταση του μαύρου σφραγίσματος αμαλγάματος στο δεύτερο προγόμφιο ( όπως δείχνουν οι φωτογραφίες παρακάτω) με τις ίδιες συνθήκες υπό τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα.

Στον επανέλεγχο η ασθενής αναφέρει οτι δεν πονάει πλέον και δεν έχει καμία ενόχληση στην περιοχή αυτή.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Αλλαγή μαύρου σφραγίσματος

Στην ασθενή πραγματοποιήθηκε αλλαγή μαύρου σφραγίσματος στην άνω γνάθο υπό τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα.

ΠΡΙΝ

Χρήση ελαστικού απομονωτήρα για την αλλαγή μαύρου σφραγίσματος

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Αλλαγή μαύρων σφραγισμάτων σε 2 δόντια

Στο συγκεκριμένο ασθενή αποφασίστηκε η αλλαγή των δύο μαύρων σφραγισμάτων στους δύο τελευταίους γομφίους της άνω γνάθου, γιατί τα δόντια περιστασιακά πονούσαν ενώ συγχρόνως μαζευόντουσαν τροφές ανάμεσα στα δύο δόντια. Η συλλογή τροφών ενδιάμεσα των δοντιών οφείλεται στην έλλειψη επαρκών σημείων επαφής μεταξύ των δοντιών. Τα δόντια αποκαταστάθηκαν με νέα λευκά σφραγίσματα ρητίνης κάτω από τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα.

ΠΡΙΝ

Χρήση ελαστικού απομονωτήρα για την αντικατάσταση των μαύρων σφραγισμάτων

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Αλλαγή μαύρου σφραγίσματος δοντιού

Στην ασθενή αλλάχθηκε το μαύρο σφράγισμα στον άνω αριστερό γομφίο.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Αλλαγή μαύρου σφραγίσματος δοντιού

Στην ασθενή πραγματοποιήθηκε αλλαγή μαύρου σφραγίσματος υπό τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα. Το νέο λευκό σφράγισμα πραγματοποιήθηκε με σύνθετη ρητίνη.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Αλλαγή μαύρου σφραγίσματος δοντιού

Η ασθενής επιθυμούσε την αλλαγή του μαύρου σφραγίσματος στο γομφίο της κάτω γνάθου. Η αντικατάσταση του μαύρου σφράγισματος με λευκό σφράγισμα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ελαστικού απομονωτήρα, ώστε η ασθενής να εισπνέει όσο το δυνατόν λιγότερους υδρατμούς υδραργύρου που απελευθερώνονται κατά την αφαίρεση ενός σφραγίσματος αμαλγάματος.

ΠΡΙΝ

Προετοιμασία του δοντιού πριν την τοποθέτηση του λευκού σφραγίσματος

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Αλλαγή μαύρου σφραγίσματος δοντιού

Ο ασθενής πονάει στην αριστερή πλευρά της κάτω γνάθου. Μετά την εξέταση της περιοχής αποκαλύφθηκε ένα παλιό αλλοιωμένο μαύρο σφράγισμα αμαλγάματος. Μετά από συνεννόηση με τον ασθενή αποφασίστηκε η αντικατάσταση του μαύρου σφραγίσματος με νέο λευκό σφράγισμα ακολουθούμενοι το πρωτόκολλο αντικατάστασης των μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Αλλαγή μαύρου σφραγίσματος δοντιού

Η ασθενής επιθυμούσε την αντικατάσταση του μαύρου σφραγίσματος στον αριστερό γομφίο της άνω γνάθου. Απαραίτητη για την αφαίρεση του μαύρου σφραγίσματος ήταν η χρήση του απομονωτήρα, ώστε η απομάκρυνση να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Το μαύρο σφράγισμα αντικαταστάθηκε με νέο λευκό σφράγισμα ρητίνης.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Αλλαγή μαύρων σφραγισμάτων δοντιών

Η ασθενής επιθυμούσε την αντικατάσταση δύο παλιών σφραγισμάτων, από τα οποία το ένα ήταν μαύρο σφράγισμα αμαλγάματος. Μετά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε οτι τα σφραγίσματα είχαν επανατερηδονιστεί και ήταν απαραίτητη η αλλαγή τους. Αρχικά τοποθετήθηκε απομονωτήρας σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την αφαίρεση των σφραγισμάτων, πιο συγκεκριμένα του μαύρου σφραγίσματος αμαλγάματος.  Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν οι τερηδονισμένοι οδοντικοί ιστοί και τοποθετήθηκαν νέα λευκά σφραγίσματα ρητίνης. Τα δόντια με τα νέα σφραγίσματα είναι ασυμπτωματικά και αισθητικά πολύ πιο όμορφα συγκριτικά με τα παλιά.

ΠΡΙΝ

Ενδιάμεση εικόνα των τερηδονισμένων δοντιών μετά την αφαίρεση των παλιών σφραγισμάτων των δοντιών

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Αλλαγή μαύρου σφραγίσματος δοντιού

Η ασθενής αναφέρει οτι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον πρώτο αριστερό γομφίο στην άνω γνάθο. Η κλινική εξέταση αποκάλυψε τον επανατερηδονισμό του δοντιού κάτω από το σφράγισμα αμαλγάματος. Απαραίτητο για τη θεραπεία του δοντιού ήταν η αφαίρεση του παλιού μαύρου σφραγίσματος με τη χρήση πάντα απομονωτήρα ακολουθώντας το συγκεκριμένο πρωτόκολλο.  Στη συνέχεια απομακρύνθηκε η τερηδόνα από το δόντι και τελικά η κοιλότητα αποκαταστάθηκε με νέο λευκό σφράγισμα ρητίνης.

Η τελική εικόνα του δοντιού δείχνει την άρτια και άκρως λειτουργική έμφραξη του δοντιού με πολύ καλό σημείο επαφής με το παρακείμενο δόντι.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Αλλαγή μαύρου σφραγίσματος δοντιού

Στην ασθενή πραγματοποιήθηκε αλλαγή μαύρου σφραγίσματος με νέο λευκό σφράγισμα ρητίνης.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Αλλαγή μαύρου σφραγίσματος δοντιού

Η ασθενής ζήτησε να αλλάξει ένα παλιό σφράγισμα αμαλγάματος στη δεξιά πλευρά της άνω γνάθου γιατί την ενοχλούσε τόσο λειτουργικά ( πολλές φορές την πονούσε όταν μασούσε ) όσο και αισθητικά. Η ασθενής αναφέρει οτι την στεναχωρούσε που φαινόταν ” το μαύρο δόντι ” όταν χαμογελούσε και ήθελε να το αλλάξει. Η αφαίρεση του μαύρου σφραγίσματος πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας το συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

Μετά την αντικατάσταση του μαύρου σφραγίσματος με λευκό  σφράγισμα ρητίνης η ασθενής είναι πολύ χαρούμενη και ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα.

ΠΡΙΝ

ΠΡΙΝ- Εικόνα του δοντιού από την παρειακή πλευρά 

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ- Εικόνα του δοντιού από την παρειακή πλευρά 

Περιστατικό – Αλλαγή μαύρων σφραγισμάτων δοντιών

Η ασθενής επιθυμούσε την αλλαγή των δύο μαύρων σφραγισμάτων στη δεξιά πλευρά της άνω γνάθου. Μετά τη  τοποθέτηση του ελαστικού απομονωτήρα, αφαιρέθηκε το μαύρο σφράγισμα αμαλγάματος από το κάθε δόντι ακολουθώντας το συγκεκριμένο πρωτόκολλο.

Η διαδικασία ήταν τελείως ανώδυνη για την ασθενή, η οποία στο τέλος της θεραπείας ήταν πολύ χαρούμενη που “έδιωξε” από το στόμα της τα δύο αυτά παλιά σφραγίσματα.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Αλλαγή μαύρων σφραγισμάτων δοντιών

Η ασθενής επιθυμούσε την αντικατάσταση των μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος με λευκά σφραγίσματα, γιατί την ενοχλούσαν τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά, εφόσον ανάμεσα στα δύο δόντια μαζευόντουσαν τροφές. Πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση των παλιών σφραγισμάτων με νέα λευκά σφραγίσματα.

ΠΡΙΝ

Εικόνα των δοντιών με τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα

Εικόνα των δοντιών μετά την αφαίρεση των σφραγισμάτων αμαλγάματος

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Σφράγισμα δοντιού

Ο ασθενής προσήλθε με πόνο στο ιατρείο στην αριστερή πλευρά της άνω γνάθου. Μετά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός παλιού μαύρου σφραγίσματος αμαλγάματος στον αριστερό δεύτερο γομφίο (προτελευταίο δόντι), το οποίο είχε επανατερηδονιστεί και προκαλούσε πόνο στον ασθενή κατά τη μάσηση. Μετά τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας αφαιρέθηκε το παλιό σφράγισμα αμαλγάματος, απομακρύνθηκαν οι τερηδονισμένοι οδοντικοί ιστοί και το δόντι αποκαταστάθηκε με νέο λευκό σφράγισμα σύνθετης ρητίνης.

ΠΡΙΝ

META

Περιστατικό – Σφραγίσματα δοντιών και Προσθετική

Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με την επιθυμία να αποκαταστήσει τα δόντια της. Μετά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε στην πάνω αριστερή πλευρά ότι 3 δόντια χρειαζόταν την άμεση οδοντιατρική θεραπεία. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες στον πρώτο προγόφιο και στο δεύτερο γομφίο υπήρχαν παλιές εμφράξεις ρητίνης (λευκά σφραγίσματα) τα οποία είχαν επανατερηδονιστεί. Μετά τον εκτροχισμο των παλιών σφραγισμάτων, αφαιρέθηκε η τερηδόνα που εντοπιζόταν κάτω από τα σφραγίσματα και τα 2 αυτά δόντια αποκαταστάθηκαν με νέα λευκά σφραγίσματα. Ο πρώτος γομφιος παρουσίαζε ένα εκτεταμένο παλιό σφράγισμα αμαλγάματος και επιπλέον ένα κομμάτι του φυσικού δοντιού είχε σπάσει. Λόγω της εκτεταμένης βλάβης του δοντιού αποφασίστηκε η αποκατάσταση του δοντιού με μία στεφάνη (θήκη) ζιρκονίου.

ΠΡΙΝ

META

Περιστατικό – Αντικατάσταση σφραγισμάτων

Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με την επιθυμία να αποκαταστήσει τα παλιά σφραγίσματα σε 2 δόντια. Η ασθενής ανέφερε οτι το ένα σφράγισμα που βρισκόταν στον πρώτο πάνω αριστερό γομφίο την πονούσε περιοδικά χωρίς ο πόνος να είναι έντονος και ανυπόφορος. Όπως μαρτυρούν και οι φωτογραφίες μετά την αφαίρεση του παλιού σφραγίσματος διαπιστώθηκε τερηδόνα, η οποία και προκαλούσε τον πόνο κατά τη μάσηση. Μετά την αφαίρεση των τερηδονισμένων οδοντικών ιστών πραγματοποιήθηκε αποκατάσταση του δοντιού με λευκό σφράγισμα σύνθετης ρητίνης.

Όσον αφορά το δεύτερο σφράγισμα στον κάτω δεξί πρώτο γομφίο επρόκειτο για μία προσωρινή αποκατάσταση του δοντιού μετά από ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση), που έπρεπε να αντικατασταθεί με ένα τελικό σφράγισμα σύνθετης ρητίνης (λευκό σφράγισμα).

ΠΡΙΝ

Εικόνα του δοντιού μετά την αφαίρεση του παλιού σφραγίσματος

META

ΠΡΙΝ

META

Περιστατικό – Αντικατάσταση σφραγίσματος δοντιού

Η ασθενής επισκέφτηκε το ιατρείο καθώς ο πρώτος κάτω δεξιός γομφίος την πονούσε περιοδικά. Μετά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ένα παλιό μεγάλο σφράγισμα αμαλγάματος, του οποίου τα όρια δεν είχαν επαφή με το δόντι και είχαν δημιουργηθεί κενά μεταξύ του μαύρου σφραγίσματος και οδοντικών τοιχωμάτων. Αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παλιού σφραγίσματος με νέο λευκό σφράγισμα σύνθετης ρητίνης.

Η μεσαία φωτογραφία δείχνει την το έλλειμμα του δοντιού μετά την αφαίρεση του σφραγίσματος αμαλγάματος και των τερηδονισμένων οδοντικών ιστών. Στη δεξιά φωτογραφία φαίνεται η τελική αποκατάσταση του δοντιού.

 

ΠΡΙΝ

Εικόνα του δοντιού μετά την αφαίρεση του παλιού σφραγίσματος και της τερηδόνας

META

Περιστατικό – Αντικατάσταση σφραγισμάτων δοντιών

Ο ασθενής επιθυμούσε την αντικατάσταση των παλιών μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος με λευκά σφραγίσματα σύνθετης ρητίνης.

Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα, όπως ορίζουν τα παγκόσμια πρωτόκολλα οδοντιατρικής για την αφαίρεση των μαύρων σφραγισμάτων. Οι οδοντίατροι θα ήταν καλό να χρησιμοποιούν απομονωτήτρα κατά την αφαίρεση σφραγισμάτων αμαλγάματος, έτσι ώστε ο ασθενής να εισπνέει ελάχιστα και να μην καταπίνει τον υδράργυρο, που απελευθερώνεται κατά τη διαδικασία αυτή.

Το σχέδιο θεραπείας του πρώτου γομφίου (δόντι με πολύ λευκό σφράγισμα) ήταν υπό συζήτηση, γι΄ αυτό και η αποκατάσταση του δοντιού με προσωρινό σφράγισμα.

 

ΠΡΙΝ

META

Περιστατικό – Αντικατάσταση σφραγισμάτων δοντιών

Ο ασθενής επιθυμούσε την αντικατάσταση των μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος στον πρώτο δεξιό γομφίο και στο δεύτερο γομφίο με λευκά σφραγίσματα σύνθετης ρητίνης. Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα, όπως ορίζουν τα παγκόσμια πρωτόκολλα οδοντιατρικής για την αφαίρεση των μαύρων σφραγισμάτων. Όταν οι οδοντίατροι χρησιμοποιούν απομονωτήτρα κατά την αφαίρεση σφραγισμάτων αμαλγάματος, τότε ο ασθενής εισπνέει ελάχιστα και δεν καταπίνει τον υδράργυρο, που απελευθερώνεται κατά τη διαδικασία αυτή.

ΠΡΙΝ

META

Περιστατικό – Αντικατάσταση μαύρου σφράγισματος αμαλγάματος με λευκό σφράγισμα δοντιού

Ο ασθενής παρατήρησε οτι έσπασε ένα παλιό μαύρο σφράγισμα που είχε στον πρώτο γομφίο στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου. Μετά τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας τοποθετήθηκε ελαστικός απομονωτήρας για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της διαδικασίας αφαίρεσης του μαύρου σφραγίσματος αμαλγάματος. Ο ελαστικός απομονωτήρας μειώνει τον κίνδυνο κατάποσης κομματιών και υδρατμών υδραργύρου που απελευθερώνονται κατά την αφαίρεση ενός σφραγίσματος αμαλγάματος. Εφόσον το παλιό σφράγισμα αφαιρέθηκε ακολούθησε η αποκατάσταση του δοντιού με νέο λευκό σφράγισμα ρητίνης.

ΠΡΙΝ

META

Περιστατικό – Αντικατάσταση μαύρου σφράγισματος αμαλγάματος με λευκό σφράγισμα δοντιού

Η ασθενής αναφέρει οτι πονάει κατά τη μάσηση στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου. Μετά την κλινική εξέταση της περιοχής διαπιστώθηκε οτι είχε σπάσει κομμάτι από τον πρώτο γομφίο στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου, ο οποίος παλαιότερα είχε αποκατασταθεί με μαύρο σφράγισμα αμαλγάματος. Είναι σύνηθες φαινόμενο στα δόντια με μαύρα σφραγίσματα μετά από χρόνια να σπάει κομμάτι του δοντιού, ενώ το σφράγισμα αμαλγάματος παραμένει ανέπαφο στη θέση του. Ακολούθησε η χορήγηση τοπικής αναισθησίας στην περιοχή του σπασμένου δοντιού και η αφαίρεση τόσο του παλιού σφραγίσματος αμαλγάματος όσο και της τερηδόνας που αποκαλύφθηκε κάτω από το μαύρο σφράγισμα. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την αποκατάσταση του δοντιού με νέο λευκό σφράγισμα ρητίνης.

ΠΡΙΝ

META

Περιστατικό – Λευκό σφράγισμα δοντιού

Ο ασθενής επισκέφτηκε το ιατρείο καθώς πονάει έντονα κατά τη μάσηση στην αριστερή πλευρά της άνω γνάθου. Η κλινική εξέταση της περιοχής αποκάλυψε στον αριστερό δεύτερο γομφίο της άνω γνάθου μία βαθιά τερηδονική κοιλότητα, καθώς το παλιό σφράγισμα αμαλγάματος που υπήρχε στο δόντι επανατερηδονίστηκε. Η οδοντιατρική εργασία ξεκίνησε με την αναισθητοποίηση της περιοχής, την αφαίρεση του παλιού μαύρου σφραγίσματος και την απομάκρυνση της τερηδόνας. Επειδή η τερηδόνα εκτεινόταν βαθιά, στο ύψος του νεύρου του δοντιού, τοποθετήθηκε ειδικό υλικό προστασίας πολφού. Τέλος πραγματοποιήθηκε η ανασύσταση του δοντιού με λευκό σφράγισμα ρητίνης.

ΠΡΙΝ

META

Περιστατικό – Λευκό σφράγισμα δοντιού

Η ασθενής αναφέρει οτι έχει έναν ήπιο πόνο στην αριστερή πλευρά της άνω γνάθου. Επίσης προσθέτει οτι από τον πρώτο αριστερό γομφίο της άνω γνάθου είχε φύγει κομμάτι από το παλιό μαύρο σφράγισμα, το οποίο ο οδοντίατρος έκλεισε με ένα προσωρινό σφράγισμα. Επιθυμία της ήταν η τελική αποκατάσταση του δοντιού, καθώς περιοδικά έχει ενοχλήσεις κατά τη μάσηση. Αρχικά αναισθητοποιήθηκε η περιοχή του πρώτου γομφίου και στη συνέχεια αφαιρέθηκε τόσο το προσωρινό όσο και το μαύρο σφράγισμα. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε η τερηδόνα και το δόντι αποκαταστάθηκε με λευκό σφράγισμα ρητίνης, με το οποίο αποδόθηκε καλό σημείο επαφής με το παρακείμενο δόντι, ώστε να μη συγκεντρώνονται υπολείμματα τροφών μεταξύ των δοντιών.

ΠΡΙΝ

META

META

Περιστατικό -Λευκό σφράγισμα δοντιού

Ο ασθενής εδώ και καιρό πονάει κατά τη μάσηση στην αριστερή πλευρά της άνω γνάθου. Η κλινική εξέταση αποκάλυψε την ύπαρξη ενός παλιού σφραγίσματος αμαλγάματος στο δεύτερο άνω δεξιό γομφίο, το οποίο είχε επανατερηδονιστεί. Η κλινική διάγνωση επιβεβαιώθηκε από την ακτινογραφία. Μετά από τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας αφαιρέθηκε το σφράγισμα αμαλγάματος, στη συνέχεια απομακρύνθηκε η τερηδόνα και η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την ανασύσταση του δοντιού με λευκό σφράγισμα ρητίνης. Το δόντι είναι ασυμπτωματικό και ο ασθενής είναι ικανοποιημένος τόσο με το αισθητικό όσο και με το λειτουργικό αποτέλεσμα του δοντιού.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok