Περιστατικό – Αποκατάσταση κάτω πρόσθιων δοντιών.

Η ασθενής επιθυμούσε την αποκατάσταση των κάτω πρόσθιων δοντιών, τα οποία είχαν έντονη κινητικότητα. Αναφέρει επίσης οτι την πονάει ο αριστερός κυνόδοντας, ο κάτω δεξιός γομφίος και κάποια άλλα δόντια. Με σκοπό τη δημιουργία μιας άρτιας προσθετικής εργασίας αποφασίστηκε η εξαγωγή των κάτω πρόσθιων δοντιών, τα οποί είχαν έντονη κινητικότητα. Εν συνεχεία απονευρώθηκαν όσα δόντια είχαν έντονο πόνο στην επίκρουση και στο κρύο. Ακολούθως στα δόντια πραγματοποιήθηκε ανασύσταση, τροχίστηκαν και λήφθηκε αποτύπωμα για τον οδοντοτεχνίτη. Κατασκευάστηκε ολοκεραμικό πέταλλο ζιρκονίου, το οποίο συγκολλήθηκε στην κάτω γνάθο.

Η ασθενής είναι πολύ ευχαριστημένη με την προσθετική δουλειά στην κάτω γνάθο.

Αργότερα εκδήλωσε έντονο πόνο στο δεύτερο προγόμφιο της αριστερής πλευράς της άνω γνάθου. Πραγματοποιήθηκε απονεύρωση και το δόντι ανασυστάθηκε με λευκό άξονα υαλονημάτων και  λευκή ρητίνη. Σε δεύτερη φάση θα κατασκευαστεί ολοκεραμική θήκη ζιρκονίου που θα καλύψει το δόντι.

Αρχική κλινική εικόνα της κάτω γνάθου

Εικόνα των τροχισμένων δοντιών με τις απαιτούμενες ανασυστάσεις

Εικόνα των τροχισμένων δοντιών με τις απαιτούμενες ανασυστάσεις

Τελική εικόνα του ολοκεραμικού πέταλου ζιρκονίου στην κάτω γνάθο

Τελική εικόνα του ολοκεραμικού πέταλου ζιρκονίου στην κάτω γνάθο

Εικόνα του δεύτερου προγόμφιου μετά την ολοκλήρωση της απονεύρωσης και πριν την ανασύσταση του δοντιού με άξονα

Εικόνα του δεύτερου προγόμφιου μετά την ολοκλήρωση της απονεύρωσης και πριν την ανασύσταση του δοντιού με άξονα

Τελική εικόνα του προγομφίου με τον λευκό άξονα υαλονημάτων και την ανάλογη ανασύσταση

Τελική εικόνα του προγομφίου με τον λευκό άξονα υαλονημάτων και την ανάλογη ανασύσταση

Περιστατικό – Αντικατάσταση όλων των παλιών επανατερηδονισμένων σφραγισμάτων και ολοκεραμική γέφυρα δοντιών – ζιρκονίου

Ο ασθενής ήρθε στο ιατρείο για την αποκατάσταση της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου. Στα δόντια έγιναν απονευρώσεις δοντιών, η ανασύσταση τους με λευκούς άξονες υαλονημάτων. Στη συνέχεια ακολούθησε ο εκτροχισμός τους, η λήψη αποτυπωμάτων και η αποστολή τους στον οδοντοτεχνίτη. Στο τέλος συγκολλήθηκε η ολοκεραμική γέφυρα ζιρκονίου στα δόντια.

Σε δεύτερη φάση ο ασθενής αποφάσισε την αποκατάσταση όλης της άνω γνάθου. Αρχικά αφαιρέθηκε η παλιά μεταλλοκεραμική γέφυρα και στη συνέχεια αφαιρέθηκε ο μεταλλικός άξονας από τον κεντρικό τομέα με σκοπό να εκτιμηθεί αν το δόντι μπορεί να διατηρηθεί στο στόμα. Μετά την κλινική και ακτινογραφική εξέταση διαπιστώθηκε οτι το δόντι είχε διάτρηση και επομένως θα έπρεπε να εξαχθεί. Η διάτρηση αυτή του δοντιού είχε προκαλέσει οίδημα στην περιοχή του κεντρικού τομέα. Μετά την εξαγωγή του δοντιού μελετήθηκαν όλη η άνω γνάθος του ασθενή και καταλήξαμε στη δημιουργία ενός ολοκεραμικού πέταλου ζιρκονίου. Το πέταλο αυτό θα συμπεριλάμβανε όλα τα δόντια της άνω γνάθο με σκοπό την καλύτερη σταθερότητα της προσθετικής δουλειάς και την αποκατάσταση όλων των δοντιών, τα οποία είχαν πολλά προβλήματα.

Αρχική κλινική εικόνα της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου

Αρχική κλινική εικόνα της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου

Αρχική κλινική εικόνα της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου

Μεταλλικός άξονας που αφαιρέθηκε πολύ προσεχτικά από τον δεύτερο γομφίο

Ανασύσταση του πρώτου προγόμφιου και επανάληψη απονεύρωσης στο δεύτερο γομφίο

Ανασύσταση του πρώτου προγόμφιου και του δεύτερου γομφίου με λευκούς άξονες υαλονημάτων

Ανασύσταση του δεύτερου γομφίου και αρχική κλινική εικόνα του τρίτου γομφίου

Τελική εικόνα όλων των δοντιών πριν τη λήψη αποτυπωμάτων

Τελική εικόνα όλων των δοντιών πριν τη λήψη αποτυπωμάτων

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου στην κάτω γνάθο

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου στην κάτω γνάθο

Αρχική εικόνα της μεταλλοκεραμικής θήκης στον άνω αριστερό προγόμφιο 

Αφαίρεση της παλιάς μεταλλοκεραμικής θήκης και του διπλού μεταλλικού άξονα από τον άνω αριστερό προγόμφιο

Εικόνα του πρώτου προγόμφιου αμέσως μετά την αφαίρεση του διπλού μεταλλικού άξονα

Εικόνα του πρώτου προγόμφιου αμέσως μετά την επανάληψη απονεύρωσης

Αρχική εικόνα της παλιάς γέφυρας στην άνω γνάθο

Εικόνα των δοντιών μετά την αφαίρεση της παλιάς γέφυρας

Ο μεταλλικός άξονας που αφαιρέθηκε από τον τομέα με σκοπό να εκτιμηθεί το δόντι

Περιστατικό – Αντικατάσταση όλων των παλιών επανατερηδονισμένων σφραγισμάτων και ολοκεραμική γέφυρα δοντιών – ζιρκονίου

Η κυρία προσήλθε στο ιατρείο με οίδημα στην αριστερή πλευρά της κάτω γνάθου. Μετά την κλινική και ακτινογραφική εξέταση των δοντιών αφαιρέθηκε η παλιά γέφυρα που είχαν τα δόντια της. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες αφαιρέθηκαν με πολύ προσοχή οι παλιοί μεταλλικοί άξονες από το εσωτερικό των ριζών χωρίς να προκληθεί καμία βλάβη στα υπολείμματα των ριζών των δοντιών. Οι εναπομείναντες ρίζες δοντιών χρησιμοποιήθηκαν ως  “φυσικά εμφυτεύματα” και πιο συγκεκριμένα πάνω στις ρίζες των δοντιών χτίστηκε ολόκληρο κολόβωμα δοντιού χρησιμοποιώντας ειδικούς άξονες υαλονημάτων. Στο γομφίο αφού αφαιρέθηκε η παλιά θήκη και απομακρύνθηκε ο μεταλλικός άξονας με τον ίδιο προσεχτικό τρόπο διαπιστώθηκε οτι η μία ρίζα του δοντιού ήταν πολύ κατεστραμμένη οπότε και αφαιρέθηκε. Η άλλη μισή ρίζα ανασυστάθηκε με άξονα υαλονημάτων και παρασκευάστηκε αναλόγως ώστε να δεχθεί τη μελλοντική γέφυρα ζιρκονίου. Ο πρώτος προγόμφιος επίσης προετοιμάστηκε αναλόγως (απονεύρωση και ανασύσταση δοντιού) ώστε να χρησιμοποιηθεί ως στήριγμα γέφυρας. όταν ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες προεργασίες λήφθηκε αποτύπωμα το οποίο εστάλει στον οδοντοτεχνίτη για την κατασκευή ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου. όταν η γέφυρα ήταν έτοιμη συγκολλήθηκε στο στόμα της ασθενούς.

Σε δεύτερη φάση η ασθενής αποφάσισε την αποκατάσταση της αριστερής πλευράς της άνω γνάθου, όπου πραγματοποιήθηκαν λευκά αυχενικά σφραγίσματα ρητίνης στον πλάγιο τομέα και κυνόδοντα. Επίσης κατασκευάστηκαν εκ νέου τα παλιά τερηδονισμένα σφραγίσματα στο δεύτερο προγόμφιο και πρώτο γομφίο στην ίδια πλευρά της άνω γνάθου.

Η ασθενής δεν έχει συμπτώματα πόνου και απολαμβάνει τις νέες οδοντιατρικές εργασίες στο στόμα της.

Αρχική κλινική εικόνα της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου

Αρχική κλινική εικόνα της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου

Αμέσως μετά την αφαίρεση της παλιάς μεταλλοκεραμικής γέφυρας

Αφαίρεση του μεταλλικού άξονα από το δεύτερο προγόμφιο

Εικόνα της ρίζας του πρώτου προγόμφιου μετά την αφαίρεση του μεταλλικού άξονα

Αφαίρεση του διπλού μεταλλικού άξονα από τον πρώτο γομφίο

Εικόνα της εγγύς ρίζας του πρώτου γομφίου μετά την επανάληψη απονεύρωσης και την αφαίρεση της άπω ρίζας 

Κολοβώματα δοντιών μετά την ανασύσταση των εναπομείνατων ριζών με άξονες υαλονημάτων

Κολοβώματα δοντιών μετά την ανασύσταση των εναπομείνατων ριζών με άξονες υαλονημάτων

Απονεύρωση του πρώτου προγόμφιου με τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα

Τελική εικόνα των δοντιών πριν τη λήψη αποτυπωμάτων

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου

Αυχενικές αλλοιώσεις στον πλάγιο τομέα και τον κυνόδοντα

Αυχενικές σφραγίσματα στον πλάγιο τομέα και τον κυνόδοντα

Ελλείμματα του άνω αριστερού πρώτου γομφίου και δεύτερου προγόμφιου

Λευκά σφραγίσματα στον άνω αριστερό πρώτο γομφίο και δεύτερο προγόμφιο

Περιστατικό – Αντικατάσταση όλων των παλιών επανατερηδονισμένων σφραγισμάτων και ολοκεραμικές θήκες δοντιών

Η ασθενής επισκέφτηκε το ιατρείο με σκοπό τη σταδιακή αποκατάσταση όλου του στόματος της.

Όπως απεικονίζουν οι εικόνες πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση όλων των παλιών της σφραγισμάτων, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκαν στο στόμα της μία ολοκεραμική θήκη δοντιού στην άνω και μία ολοκεραμική θήκη στην κάτω γνάθο.

Αρχικά αντικαταστήθηκαν όλα τα παλιά σφραγίσματα της άνω πρόσθιας περιοχής. Οι εικόνες παρακάτω απεικονίζουν τόσο την υπερώια άποψη όσο και τη χειλική όψη των παλιών επανατερηδονισμένων σφραγισμάτων. Χαρακτηριστική είναι η “μαυρίλα” που φέγγιζε τα άνω πρόσθια δόντια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η ασθενής στην πρώτη επίσκεψη της. Επίσης πραγματοποιήθηκε θεραπεία της ουλίτιδας, η οποία ήταν έντονη στο πρώτο ραντεβού της κυρίας.

Σταδιακά διορθώθηκαν όλα τα παλιά σφραγίσματα της ασθενούς όπως φαίνεται και στις εικόνες παρακάτω.

Η ασθενής είναι πολύ ευχαριστημένη με το λειτουργικό αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα των νέων οδοντιατρικών εργασιών και προσθετικών αποκαταστάσεων.

 

Πρόσθια δόντια – Αρχική εικόνα

Πρόσθια δόντια – Εικόνα μετά την αντικατάσταση των σφραγισμάτων της δεξιάς πλευράς 

Πρόσθια δόντια – Τελική εικόνα

Πρόσθια δόντια -Αρχική εικόνα

Πρόσθια δόντια – Τελική εικόνα 

Πρόσθια δόντια  – Εικόνα μετά τη θεραπεία ουλίτιδας

Πρόσθια δόντια -Αρχική εικόνα

Τελική εικόνα της δεξιάς πλευράς

Αρχική εικόνα του άνω αριστερού πλάγιου τομέα

Ενδιάμεση εικόνα του άνω αριστερού πλάγιου τομέα

Τελική εικόνα του άνω αριστερού πλάγιου τομέα

Κάτω αριστερά – Ο πρώτος γομφίος τροχισμένος πριν δεχτεί την ολοκεραμική θήκη ζιρκονίου

Κάτω αριστερά – Ο πρώτος γομφίος με την ολοκεραμική θήκη ζιρκονίου

Κάτω αριστερά – Ο πρώτος γομφίος με την ολοκεραμική θήκη ζιρκονίου

Κάτω αριστερά -Αντικατάσταση του μαύρου σφραγίσματος στον πρώτο προγόμφιο

Κάτω αριστερά -Αντικατάσταση του μαύρου σφραγίσματος στον πρώτο προγόμφιο

Κάτω αριστερά -Αντικατάσταση του μαύρου σφραγίσματος στον πρώτο προγόμφιο

Κάτω δεξιά- Αρχική εικόνα των δύο προγομφίων

Κάτω δεξιά – Τελική εικόνα του πρώτου προγομφίου

Κάτω δεξιά – Τελική εικόνα του πρώτου προγομφίου

Κάτω δεξιά – Τελική εικόνα των δύο προγομφίων

Ολοκεραμική θήκη στον αριστερό άνω πρώτο γομφίο

Ολοκεραμική θήκη στον αριστερό άνω πρώτο γομφίο

Αρχική εικόνα της αριστερης πλευρας

Τελική εικόνα της αριστερής πλευράς 

Άνω δεξιά – Αλλαγή μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος

Άνω δεξιά – Αλλαγή μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος

Άνω δεξιά – Αλλαγή μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος

Άνω δεξιά – Τελική εικόνα μετά την αλλαγή μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος

Περιστατικό – Ολοκεραμική γέφυρα ζιρκονίου στη δεξιά πλευρά της άνω γνάθου

Ο ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με σκοπό την αποκατάσταση του στόματός του. Το πλάνο θεραπείας αφορούσε το μεγάλο έλλειμμα στη δεξιά πλευρά της άνω γνάθο όπως και την αντικατάσταση μιας παλιάς θήκης στην αριστερή πλευρά της άνω γνάθου. Επίσης επιθυμία του ασθενή ήταν η αντικατάσταση παλιών λευκών σφραγισμάτων στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου.

Αρχικά αφαιρέθηκαν στη δεξιά πλευρά οι παλιές θήκες των δοντιών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν όπου χρειάστηκε απονεύρωση δοντιού ή  επανάληψη απονεύρωσης. Ακολούθησε η ανασύσταση των δοντιών και ο εκτροχισμός τους ώστε να δεχθούν τις νεές προσθετικές δουλειές. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη λήψη αποτυπωμάτων και την αποστολή τους στον οδοντοτεχνίτη.

Στο μεσοδιάστημα της προετοιμασίας της ολοκεραμικής γέφυρας και θήκης από τον τεχνίτη αφαιρέθηκαν 2 παλιά επανατερηδονισμένα σφραγίσματα από τους δύο προγομφίους στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου. Εφόσον αφαιρέθηκε η τερηδόνα πραγματοποιήθηκαν νέα λευκά σφραγίσμτα ρητίνης στα δύο δόντια.

Το χρώμα της νέας προσθετικής εργασίας ζητήθηκε από τον ασθενή να είναι έντονο λευκό με την προϋπόθεση στο μέλλοντα χρόνο να αντικαταστήσει όλες τις παλιές στεφάνες των πρόσθιων δοντιών.

 

Αρχική εικόνα της αριστερής πλευράς της άνω γνάθου

Αρχική εικόνα της αριστερής πλευράς της άνω γνάθου

Κλινική εικόνα αμέσως μετά την αφαίρεση της παλιάς μεταλλοκεραμικής θήκης

Αρχική εικόνα της παλιάς θήκης στο δεξιό πλάγιο τομέα της άνω γνάθου

Εικόνα μετά την ολοκλήρωση των απονευρώσεων των δοντιών και την ανασύστασή τους

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου

Αρχική εικόνα των τερηδονισμένων δοντιών στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου

Τελική εικόνα των νέων λευκών σφραγισμάτων στους 2 προγομφίους στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου

Περιστατικό – Ολική αποκατάσταση σφραγισμάτων δοντιών

Ο ασθενής είχε παλιά σφραγίσματα και επιθυμία του ήταν η ολική αποκατάσταση του στόματος του και η αντικατάσταση των παλαιών σφραγισμάτων του με νέα λευκά σφραγίσματα σύνθετης ρητίνης.

 

ΠΡΙΝ

META

Αυχενικό σφράγισμα – αρχική εικόνα

Αυχενικό σφράγισμα – τελική εικόνα

ΠΡΙΝ

Εικόνα των δοντιών μετά την αφαίρεση των μαύρων σφραγισμάτων 

META

META

Περιστατικό – Ολική αποκατάσταση σφραγισμάτων δοντιών

Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με σκοπό να αντικαταστήσει κάποια παλιά σφραγίσματα, τα οποία περιστασιακά της έδιναν συμπτώματα πόνου. όπως δείχνουν οι φωτογραφίες τα δόντια αποκαταστάθηκαν  με νέα λευκά σφραγίσματα.

ΠΡΙΝ

Εικόνα της τερηδονικής κοιλότητας μετά τη διάνοιξη του δοντιού

META

Αρχική εικόνα κάτω αριστερών γομφίων

Εικόνα 1ου κάτω αριστερού γομφίου μετά τη διάνοιξη του

Τελική εικόνα 1ου κάτω αριστερού γομφίου

Τελική εικόνα 2ου κάτω αριστερού γομφίου

Περιστατικό – Ολική αποκατάσταση εφηβικού στόματος

Η μικρή ασθενής επισκέφτηκε το ιατρείο με σκοπό την αποκατάσταση του στόματος της, το οποίο είχε πολλές τερηδονικές αλλοιώσεις. Ένα πίσω δόντι της στην αριστερή πλευρά της άνω γνάθου ήταν τόσο κατεστραμμένο, ώστε στο στόμα της είχαν απομείνει μόνο οι σάπιες ρίζες του δοντιού.

Αξίζει να σημειωθεί οτι τα περισσότερα σφραγίσματα στην ασθενή πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο stamp technique, ώστε η μορφολογία ων τελικών σφραγισμάτων να μοιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο με τα φυσικά δόντια της ασθενούς.

Μετά την εξαγωγή του δοντιού, την απονεύρωση στον κεντρικό τομέα της και τα λευκά σφραγίσματα που πραγματοποιήθηκαν στο στόμα της η ασθενής κατέχει ένα υγιές και λαμπερό όμορφο χαμόγελο.

Αρχική κλινική εικόνα της δεξιάς πλευράς της άνω γνάθου

Εικόνα μετά το τρόχισμα των δοντιών

Εικόνα των δοντιών αμέσως μετά το καθάρισμα της τερηδόνας 

Λευκά σφραγίσματα στη δεξιά πλευρά της άνω γνάθου με τη μέθοδο stamp technique

Αρχική κλινική εικόνα της αριστερής πλευράς της άνω γνάθου

Εξαγωγή του σαπισμένου δοντιού

Λευκά σφραγίσματα στους άνω προγομφίους

Πλήρης αποκατάσταση της άνω αριστερής πλευράς με λευκά σφραγίσματα

Αρχική κλινική εικόνα της δεξιάς πλευράς της κάτω γνάθου

Λευκά σφραγίσματα στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου με τη μέθοδο stamp technique

Λευκά σφραγίσματα στους άνω προγομφίους

Περιστατικό – Ολική αποκατάσταση παιδικού στόματος

Ο μικρός ασθενής είχε αρκετές τερηδόνες στο στόμα του όταν επισκέφτηκε πρώτη φορά το ιατρείο. Σε όλα τα τεταρτημόρια του παιδικού στόματος πραγματοποιήθηκαν κάποια σφραγίσματα λευκής ρητίνης, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες. Το ευχάριστο είναι οτι το παιδί διατηρεί σε πολύ καλή κατάσταση τις αποκαταστάσεις, γιατί πλέον είναι τακτικός και τυπικός με την καθημερινή στοματική υγιεινή. Εξαίρεση αποτελούν δύο δοντάκια που παρουσίασαν μία πολύ μικρή νέα τερηδόνα. Συγκριτικά όμως με την εικόνα του στόματος του παιδιού όταν πρωτοήλθε στο ιατρείο το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

Λευκό σφράγισμα στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου

Λευκά σφραγίσματα στην αριστερή πλευρά της κάτω γνάθου

Λευκό σφράγισμα στην αριστερή πλευρά της άνω γνάθου

Λευκά σφραγίσματα στην δεξιά πλευρά της άνω γνάθου

Περιστατικό – Ολική αποκατάσταση παιδικού στόματος

Το μικρό αγόρι επισκέφτηκε για πρώτη φορά οδοντίατρο. Η οδοντίατρος που εξέτασε τα παιδιά στο σχολείο σημείωσε οτι υπήρχαν κάποιες τερηδονικές κοιλότητες, οι οποίες θα έπρεπε να αποκατασταθούν. Στο συγκεκριμένο ασθενή πραγματοποιήθηκαν τόσο λευκά σφραγίσματα στα δόντια που ήταν τερηδονισμένα όσο και προληπτικές καλύψεις στις μασητικές επιφάνειες των μόνιμων γομφίων για την προστασία τους από τυχόν μελλοντική τερηδονική δραστηριότητα. Τα sealants στην προκειμένη περίπτωση ήταν για έναν παραπάνω λόγο αναγκαία, εφόσον το παιδί είχε ήδη μεσαίου βαθμού τερηδονική δραστηριότητα.

Επίσης στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου παρατηρήθηκε ένα μικρό συρίγγιο στην περιοχή του πρώτου αριστερού νεογιλού γομφίου, ο οποίος είχε έντονη κινητικότητα χωρίς όμως να “πέφτει”. Στην περίπτωση αυτή ήταν απαραίτητη η εξαγωγή του νεογιλού δοντιού, γιατί το παιδί είχε το συρίγγιο τουλάχιστον τις τελευταίες 3 εβδομάδες (σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενα της μητέρας). Με την εξαγωγή του δοντιού το συρίγγιο υποχώρησε τις επόμενες μέρες και το παιδί ανακουφίστηκε.

 Συρίγγιο στην περιοχή του πρώτου νεογιλού τομέα

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ – Sealant μόνιμου δοντιού

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ – Σφράγισμα νεογιλού δοντιού και sealant μόνιμου δοντιού 

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ – Σφράγισμα νεογιλού δοντιού και sealant μόνιμου δοντιού 

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ – Σφράγισμα νεογιλού δοντιού και sealant μόνιμου δοντιού 

Περιστατικό – Ολική αποκατάσταση παιδικού στόματος

Η μικρή ασθενής προσήλθε στο ιατρείο παρουσιάζοντας εκτεταμένες τερηδονικές βλάβες σε όλα τα πίσω δόντια. Η μητέρα επιθυμούσε τη διατήρηση των παιδικών δοντιών στο στόμα του κοριτσιού και ήθελε να αποφύγουμε την εξαγωγή τους. Ξεκίνησε η θεραπεία των δοντιών ανά τεταρτημόριο. Σε κάποια δόντια λόγω της βαθιάς και εκτεταμένης τερηδόνας (που έφτανε στο ύψος του πολφού) πραγματοποιήθηκε πολφοτομή. Όλα τα δόντια αποκταταστάθηκαν με λευκά σφραγίσματα σύνθετης ρητίνης.

Αξίζει να σημειωθεί οτι η μητέρα στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού βούρτσιζε τα δόντια με οδοντόπαστα που δεν περιείχε καθόλου φθόριο. Το φθόριο αποτελεί την ασπίδα των δοντιών ενάντια στην τερηδόνα, εφόσον τα δόντια θωρακίζονται με ιόντα φθορίου και γίνονται πιο ισχυρά σε τυχόν τερηδονογόνα μικρόβια. Επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν οτι το φθόριο δεν μπορεί να είναι επιζήμιο για τη γενική υγεία τόσο ενός παιδιού όσο και ενός ενήλικα, εφόσον χρησιμοποιείται πάντα η προτεινόμενη ποσότητα οδοντόπαστας χωρίς υπερβολές.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Περιστατικό – Ολική αποκατάσταση παιδικού στόματος

Η μικρή ασθενής προσήλθε στο ιατρείο παρουσιάζοντας εκτεταμένες τερηδονικές βλάβες σε όλα σχεδόν τα δόντια της. Το κορίτσι ήταν πολύ φοβισμένο από προηγούμενη αρνητική εμπειρία σε οδοντίατρο για αυτό και ο βαθμός συνεργασία της ήταν χαμηλός. Στην πρώτη επίσκεψη αρνήθηκε να συνεργαστεί. Οι γονείς ενημερώθηκαν οτι ένα τέτοιο περιστατικό με τόσο εκτεταμένες τερηδονικές βλάβες είναι απαραίτητο και αναγκαίο να θεραπευτεί για αυτό το λόγο ίσως οι γονείς θα έπρεπε να καταφύγουν στη λύση της οδοντιατρικής θεραπείας υπό γενική αναισθησία. Οι γονείς ήταν πολύ αρνητικοί στην ιδέα της γενικής αναισθησίας καθώς φοβόταν. Αποφάσισαν να ξαναπροσπαθήσουν τη θεραπεία του παιδιού στο οδοντιατρείο. Σιγά – σιγά η μικ΄ρη ασθενής ξεπέρασε τυς φόβους της και συνεργάστηκε άψογα.

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας η ασθενής βρίσκεται σε έλεγχο κάθε 4 μήνες ώστε να μην επαναεμφανιστεί τερηδονική δραστηριότητα. Η καλή στοματική υγιεινή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση ενός υγιούς στόματος είτε πρόκειται για παιδί είτε για ενήλικα.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ- Το δόντι με τον αριθμό 1 εξάχθηκε για αυτό το λόγο δε θεραπεύτηκε

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ – Στο δόντι με τον αριθμό 1 πραγματοποιήθηκε πολφοτομή. Σε δεύτερη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί λευκό σφράγισμα.

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok