Περιστατικό – Αποκατάσταση κάτω πρόσθιων δοντιών.

Η ασθενής επιθυμούσε την αποκατάσταση των κάτω πρόσθιων δοντιών, τα οποία είχαν έντονη κινητικότητα. Αναφέρει επίσης οτι την πονάει ο αριστερός κυνόδοντας, ο κάτω δεξιός γομφίος και κάποια άλλα δόντια. Με σκοπό τη δημιουργία μιας άρτιας προσθετικής εργασίας αποφασίστηκε η εξαγωγή των κάτω πρόσθιων δοντιών, τα οποί είχαν έντονη κινητικότητα. Εν συνεχεία απονευρώθηκαν όσα δόντια είχαν έντονο πόνο στην επίκρουση και στο κρύο. Ακολούθως στα δόντια πραγματοποιήθηκε ανασύσταση, τροχίστηκαν και λήφθηκε αποτύπωμα για τον οδοντοτεχνίτη. Κατασκευάστηκε ολοκεραμικό πέταλλο ζιρκονίου, το οποίο συγκολλήθηκε στην κάτω γνάθο.

Η ασθενής είναι πολύ ευχαριστημένη με την προσθετική δουλειά στην κάτω γνάθο.

Αργότερα εκδήλωσε έντονο πόνο στο δεύτερο προγόμφιο της αριστερής πλευράς της άνω γνάθου. Πραγματοποιήθηκε απονεύρωση και το δόντι ανασυστάθηκε με λευκό άξονα υαλονημάτων και  λευκή ρητίνη. Σε δεύτερη φάση θα κατασκευαστεί ολοκεραμική θήκη ζιρκονίου που θα καλύψει το δόντι.

Αρχική κλινική εικόνα της κάτω γνάθου

Εικόνα των τροχισμένων δοντιών με τις απαιτούμενες ανασυστάσεις

Εικόνα των τροχισμένων δοντιών με τις απαιτούμενες ανασυστάσεις

Τελική εικόνα του ολοκεραμικού πέταλου ζιρκονίου στην κάτω γνάθο

Τελική εικόνα του ολοκεραμικού πέταλου ζιρκονίου στην κάτω γνάθο

Εικόνα του δεύτερου προγόμφιου μετά την ολοκλήρωση της απονεύρωσης και πριν την ανασύσταση του δοντιού με άξονα

Εικόνα του δεύτερου προγόμφιου μετά την ολοκλήρωση της απονεύρωσης και πριν την ανασύσταση του δοντιού με άξονα

Τελική εικόνα του προγομφίου με τον λευκό άξονα υαλονημάτων και την ανάλογη ανασύσταση

Τελική εικόνα του προγομφίου με τον λευκό άξονα υαλονημάτων και την ανάλογη ανασύσταση

Περιστατικό – Αντικατάσταση όλων των παλιών επανατερηδονισμένων σφραγισμάτων και ολοκεραμική γέφυρα δοντιών – ζιρκονίου

Ο ασθενής ήρθε στο ιατρείο για την αποκατάσταση της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου. Στα δόντια έγιναν απονευρώσεις δοντιών, η ανασύσταση τους με λευκούς άξονες υαλονημάτων. Στη συνέχεια ακολούθησε ο εκτροχισμός τους, η λήψη αποτυπωμάτων και η αποστολή τους στον οδοντοτεχνίτη. Στο τέλος συγκολλήθηκε η ολοκεραμική γέφυρα ζιρκονίου στα δόντια.

Σε δεύτερη φάση ο ασθενής αποφάσισε την αποκατάσταση όλης της άνω γνάθου. Αρχικά αφαιρέθηκε η παλιά μεταλλοκεραμική γέφυρα και στη συνέχεια αφαιρέθηκε ο μεταλλικός άξονας από τον κεντρικό τομέα με σκοπό να εκτιμηθεί αν το δόντι μπορεί να διατηρηθεί στο στόμα. Μετά την κλινική και ακτινογραφική εξέταση διαπιστώθηκε οτι το δόντι είχε διάτρηση και επομένως θα έπρεπε να εξαχθεί. Η διάτρηση αυτή του δοντιού είχε προκαλέσει οίδημα στην περιοχή του κεντρικού τομέα. Μετά την εξαγωγή του δοντιού μελετήθηκαν όλη η άνω γνάθος του ασθενή και καταλήξαμε στη δημιουργία ενός ολοκεραμικού πέταλου ζιρκονίου. Το πέταλο αυτό θα συμπεριλάμβανε όλα τα δόντια της άνω γνάθο με σκοπό την καλύτερη σταθερότητα της προσθετικής δουλειάς και την αποκατάσταση όλων των δοντιών, τα οποία είχαν πολλά προβλήματα.

Αρχική κλινική εικόνα της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου

Αρχική κλινική εικόνα της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου

Αρχική κλινική εικόνα της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου

Μεταλλικός άξονας που αφαιρέθηκε πολύ προσεχτικά από τον δεύτερο γομφίο

Ανασύσταση του πρώτου προγόμφιου και επανάληψη απονεύρωσης στο δεύτερο γομφίο

Ανασύσταση του πρώτου προγόμφιου και του δεύτερου γομφίου με λευκούς άξονες υαλονημάτων

Ανασύσταση του δεύτερου γομφίου και αρχική κλινική εικόνα του τρίτου γομφίου

Τελική εικόνα όλων των δοντιών πριν τη λήψη αποτυπωμάτων

Τελική εικόνα όλων των δοντιών πριν τη λήψη αποτυπωμάτων

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου στην κάτω γνάθο

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου στην κάτω γνάθο

Αρχική εικόνα της μεταλλοκεραμικής θήκης στον άνω αριστερό προγόμφιο 

Αφαίρεση της παλιάς μεταλλοκεραμικής θήκης και του διπλού μεταλλικού άξονα από τον άνω αριστερό προγόμφιο

Εικόνα του πρώτου προγόμφιου αμέσως μετά την αφαίρεση του διπλού μεταλλικού άξονα

Εικόνα του πρώτου προγόμφιου αμέσως μετά την επανάληψη απονεύρωσης

Αρχική εικόνα της παλιάς γέφυρας στην άνω γνάθο

Εικόνα των δοντιών μετά την αφαίρεση της παλιάς γέφυρας

Ο μεταλλικός άξονας που αφαιρέθηκε από τον τομέα με σκοπό να εκτιμηθεί το δόντι

Εικόνα των δοντιών μετά τις απαραίτητες απονευρώσεις, ανασυστάσεις και εκτροχισμό τους

Εικόνα των δοντιών μετά τις απαραίτητες απονευρώσεις, ανασυστάσεις και εκτροχισμό τους

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου

Περιστατικό – Αντικατάσταση όλων των παλιών επανατερηδονισμένων σφραγισμάτων και ολοκεραμική γέφυρα δοντιών – ζιρκονίου

Η κυρία προσήλθε στο ιατρείο με οίδημα στην αριστερή πλευρά της κάτω γνάθου. Μετά την κλινική και ακτινογραφική εξέταση των δοντιών αφαιρέθηκε η παλιά γέφυρα που είχαν τα δόντια της. Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες αφαιρέθηκαν με πολύ προσοχή οι παλιοί μεταλλικοί άξονες από το εσωτερικό των ριζών χωρίς να προκληθεί καμία βλάβη στα υπολείμματα των ριζών των δοντιών. Οι εναπομείναντες ρίζες δοντιών χρησιμοποιήθηκαν ως  “φυσικά εμφυτεύματα” και πιο συγκεκριμένα πάνω στις ρίζες των δοντιών χτίστηκε ολόκληρο κολόβωμα δοντιού χρησιμοποιώντας ειδικούς άξονες υαλονημάτων. Στο γομφίο αφού αφαιρέθηκε η παλιά θήκη και απομακρύνθηκε ο μεταλλικός άξονας με τον ίδιο προσεχτικό τρόπο διαπιστώθηκε οτι η μία ρίζα του δοντιού ήταν πολύ κατεστραμμένη οπότε και αφαιρέθηκε. Η άλλη μισή ρίζα ανασυστάθηκε με άξονα υαλονημάτων και παρασκευάστηκε αναλόγως ώστε να δεχθεί τη μελλοντική γέφυρα ζιρκονίου. Ο πρώτος προγόμφιος επίσης προετοιμάστηκε αναλόγως (απονεύρωση και ανασύσταση δοντιού) ώστε να χρησιμοποιηθεί ως στήριγμα γέφυρας. όταν ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες προεργασίες λήφθηκε αποτύπωμα το οποίο εστάλει στον οδοντοτεχνίτη για την κατασκευή ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου. όταν η γέφυρα ήταν έτοιμη συγκολλήθηκε στο στόμα της ασθενούς.

Σε δεύτερη φάση η ασθενής αποφάσισε την αποκατάσταση της αριστερής πλευράς της άνω γνάθου, όπου πραγματοποιήθηκαν λευκά αυχενικά σφραγίσματα ρητίνης στον πλάγιο τομέα και κυνόδοντα. Επίσης κατασκευάστηκαν εκ νέου τα παλιά τερηδονισμένα σφραγίσματα στο δεύτερο προγόμφιο και πρώτο γομφίο στην ίδια πλευρά της άνω γνάθου.

Η ασθενής δεν έχει συμπτώματα πόνου και απολαμβάνει τις νέες οδοντιατρικές εργασίες στο στόμα της.

Αρχική κλινική εικόνα της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου

Αρχική κλινική εικόνα της αριστερής πλευράς της κάτω γνάθου

Αμέσως μετά την αφαίρεση της παλιάς μεταλλοκεραμικής γέφυρας

Αφαίρεση του μεταλλικού άξονα από το δεύτερο προγόμφιο

Εικόνα της ρίζας του πρώτου προγόμφιου μετά την αφαίρεση του μεταλλικού άξονα

Αφαίρεση του διπλού μεταλλικού άξονα από τον πρώτο γομφίο

Εικόνα της εγγύς ρίζας του πρώτου γομφίου μετά την επανάληψη απονεύρωσης και την αφαίρεση της άπω ρίζας 

Κολοβώματα δοντιών μετά την ανασύσταση των εναπομείνατων ριζών με άξονες υαλονημάτων

Κολοβώματα δοντιών μετά την ανασύσταση των εναπομείνατων ριζών με άξονες υαλονημάτων

Απονεύρωση του πρώτου προγόμφιου με τη χρήση ελαστικού απομονωτήρα

Τελική εικόνα των δοντιών πριν τη λήψη αποτυπωμάτων

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου

Αυχενικές αλλοιώσεις στον πλάγιο τομέα και τον κυνόδοντα

Αυχενικές σφραγίσματα στον πλάγιο τομέα και τον κυνόδοντα

Ελλείμματα του άνω αριστερού πρώτου γομφίου και δεύτερου προγόμφιου

Λευκά σφραγίσματα στον άνω αριστερό πρώτο γομφίο και δεύτερο προγόμφιο

Περιστατικό – Αντικατάσταση όλων των παλιών επανατερηδονισμένων σφραγισμάτων και ολοκεραμικές θήκες δοντιών

Η ασθενής επισκέφτηκε το ιατρείο με σκοπό τη σταδιακή αποκατάσταση όλου του στόματος της.

Όπως απεικονίζουν οι εικόνες πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση όλων των παλιών της σφραγισμάτων, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκαν στο στόμα της μία ολοκεραμική θήκη δοντιού στην άνω και μία ολοκεραμική θήκη στην κάτω γνάθο.

Αρχικά αντικαταστήθηκαν όλα τα παλιά σφραγίσματα της άνω πρόσθιας περιοχής. Οι εικόνες παρακάτω απεικονίζουν τόσο την υπερώια άποψη όσο και τη χειλική όψη των παλιών επανατερηδονισμένων σφραγισμάτων. Χαρακτηριστική είναι η “μαυρίλα” που φέγγιζε τα άνω πρόσθια δόντια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η ασθενής στην πρώτη επίσκεψη της. Επίσης πραγματοποιήθηκε θεραπεία της ουλίτιδας, η οποία ήταν έντονη στο πρώτο ραντεβού της κυρίας.

Σταδιακά διορθώθηκαν όλα τα παλιά σφραγίσματα της ασθενούς όπως φαίνεται και στις εικόνες παρακάτω.

Η ασθενής είναι πολύ ευχαριστημένη με το λειτουργικό αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα των νέων οδοντιατρικών εργασιών και προσθετικών αποκαταστάσεων.

 

Πρόσθια δόντια – Αρχική εικόνα

Πρόσθια δόντια – Εικόνα μετά την αντικατάσταση των σφραγισμάτων της δεξιάς πλευράς 

Πρόσθια δόντια – Τελική εικόνα

Πρόσθια δόντια -Αρχική εικόνα

Πρόσθια δόντια – Τελική εικόνα 

Πρόσθια δόντια  – Εικόνα μετά τη θεραπεία ουλίτιδας

Πρόσθια δόντια -Αρχική εικόνα

Τελική εικόνα της δεξιάς πλευράς

Αρχική εικόνα του άνω αριστερού πλάγιου τομέα

Ενδιάμεση εικόνα του άνω αριστερού πλάγιου τομέα

Τελική εικόνα του άνω αριστερού πλάγιου τομέα

Κάτω αριστερά – Ο πρώτος γομφίος τροχισμένος πριν δεχτεί την ολοκεραμική θήκη ζιρκονίου

Κάτω αριστερά – Ο πρώτος γομφίος με την ολοκεραμική θήκη ζιρκονίου

Κάτω αριστερά – Ο πρώτος γομφίος με την ολοκεραμική θήκη ζιρκονίου

Κάτω αριστερά -Αντικατάσταση του μαύρου σφραγίσματος στον πρώτο προγόμφιο

Κάτω αριστερά -Αντικατάσταση του μαύρου σφραγίσματος στον πρώτο προγόμφιο

Κάτω αριστερά -Αντικατάσταση του μαύρου σφραγίσματος στον πρώτο προγόμφιο

Κάτω δεξιά- Αρχική εικόνα των δύο προγομφίων

Κάτω δεξιά – Τελική εικόνα του πρώτου προγομφίου

Κάτω δεξιά – Τελική εικόνα του πρώτου προγομφίου

Κάτω δεξιά – Τελική εικόνα των δύο προγομφίων

Ολοκεραμική θήκη στον αριστερό άνω πρώτο γομφίο

Ολοκεραμική θήκη στον αριστερό άνω πρώτο γομφίο

Αρχική εικόνα της αριστερης πλευρας

Τελική εικόνα της αριστερής πλευράς 

Άνω δεξιά – Αλλαγή μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος

Άνω δεξιά – Αλλαγή μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος

Άνω δεξιά – Αλλαγή μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος

Άνω δεξιά – Τελική εικόνα μετά την αλλαγή μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος

Περιστατικό – Ολοκεραμική γέφυρα ζιρκονίου στη δεξιά πλευρά της άνω γνάθου

Ο ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με σκοπό την αποκατάσταση του στόματός του. Το πλάνο θεραπείας αφορούσε το μεγάλο έλλειμμα στη δεξιά πλευρά της άνω γνάθο όπως και την αντικατάσταση μιας παλιάς θήκης στην αριστερή πλευρά της άνω γνάθου. Επίσης επιθυμία του ασθενή ήταν η αντικατάσταση παλιών λευκών σφραγισμάτων στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου.

Αρχικά αφαιρέθηκαν στη δεξιά πλευρά οι παλιές θήκες των δοντιών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν όπου χρειάστηκε απονεύρωση δοντιού ή  επανάληψη απονεύρωσης. Ακολούθησε η ανασύσταση των δοντιών και ο εκτροχισμός τους ώστε να δεχθούν τις νεές προσθετικές δουλειές. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με τη λήψη αποτυπωμάτων και την αποστολή τους στον οδοντοτεχνίτη.

Στο μεσοδιάστημα της προετοιμασίας της ολοκεραμικής γέφυρας και θήκης από τον τεχνίτη αφαιρέθηκαν 2 παλιά επανατερηδονισμένα σφραγίσματα από τους δύο προγομφίους στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου. Εφόσον αφαιρέθηκε η τερηδόνα πραγματοποιήθηκαν νέα λευκά σφραγίσμτα ρητίνης στα δύο δόντια.

Το χρώμα της νέας προσθετικής εργασίας ζητήθηκε από τον ασθενή να είναι έντονο λευκό με την προϋπόθεση στο μέλλοντα χρόνο να αντικαταστήσει όλες τις παλιές στεφάνες των πρόσθιων δοντιών.

 

Αρχική εικόνα της αριστερής πλευράς της άνω γνάθου

Αρχική εικόνα της αριστερής πλευράς της άνω γνάθου

Κλινική εικόνα αμέσως μετά την αφαίρεση της παλιάς μεταλλοκεραμικής θήκης

Αρχική εικόνα της παλιάς θήκης στο δεξιό πλάγιο τομέα της άνω γνάθου

Εικόνα μετά την ολοκλήρωση των απονευρώσεων των δοντιών και την ανασύστασή τους

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου

Τελική εικόνα της ολοκεραμικής γέφυρας ζιρκονίου

Αρχική εικόνα των τερηδονισμένων δοντιών στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου

Τελική εικόνα των νέων λευκών σφραγισμάτων στους 2 προγομφίους στη δεξιά πλευρά της κάτω γνάθου

Περιστατικό – Ολική αποκατάσταση σφραγισμάτων δοντιών

Ο ασθενής είχε παλιά σφραγίσματα και επιθυμία του ήταν η ολική αποκατάσταση του στόματος του και η αντικατάσταση των παλαιών σφραγισμάτων του με νέα λευκά σφραγίσματα σύνθετης ρητίνης.

 

ΠΡΙΝ

META

Αυχενικό σφράγισμα – αρχική εικόνα

Αυχενικό σφράγισμα – τελική εικόνα

ΠΡΙΝ

Εικόνα των δοντιών μετά την αφαίρεση των μαύρων σφραγισμάτων 

META

META

Περιστατικό – Ολική αποκατάσταση σφραγισμάτων δοντιών

Η ασθενής προσήλθε στο ιατρείο με σκοπό να αντικαταστήσει κάποια παλιά σφραγίσματα, τα οποία περιστασιακά της έδιναν συμπτώματα πόνου. όπως δείχνουν οι φωτογραφίες τα δόντια αποκαταστάθηκαν  με νέα λευκά σφραγίσματα.

ΠΡΙΝ

Εικόνα της τερηδονικής κοιλότητας μετά τη διάνοιξη του δοντιού

META

Αρχική εικόνα κάτω αριστερών γομφίων

Εικόνα 1ου κάτω αριστερού γομφίου μετά τη διάνοιξη του

Τελική εικόνα 1ου κάτω αριστερού γομφίου

Τελική εικόνα 2ου κάτω αριστερού γομφίου

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok