Πότε πέφτουν τα νεογιλά δόντια ;

Η απόπτωση των νεογιλών δοντιών ξεκινάει στην ηλικία των 6,5 – 7 χρονών και διαρκεί μέχρι το παιδί να γίνει 12-13 χρονών. Στην περίοδο αυτή των 6-7 χρόνων το παιδί έχει το λεγόμενο “μεικτό φραγμό”, γιατί στο στόμα του υπάρχουν τόσο νεογιλά (παιδικά) δόντια όσο και μόνιμα δόντια.

Τα νεογιλά δόντια πέφτουν με την ίδια σειρά και αλληλουχία με την οποία ανέτειλαν στο στόμα. Τα πρώτα δοντάκια που αποχαιρετούν το παιδικό στόμα είναι οι κάτω κεντρικοί τομείς. Στη συνέχεια ακολουθούν οι πλάγιοι τομείς, οι πρώτοι νεογιλοί γομφίοι, οι κυνόδοντες και τελευταίοι οι δεύτεροι νεογιλοί γομφίοι. Τα παιδικά δόντια πέφτουν κατά ζεύγη (όπως ανατέλλουν και κατά ζεύγη). Συνήθως όταν πέσει το δόντι από τη μία πλευρά της γνάθου την ίδια περίπου χρονική περίοδο ακολουθεί και η απόπτωση του ίδιου δοντιού στην άλλη πλευρά.

Τα νεογιλά δόντια πέφτουν όταν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των αντίστοιχων μόνιμων, που πρόκειται να τα αντικαταστήσουν. Με το πέρασμα των χρόνων οι γνάθοι του παιδιού έχουν μεγαλώσει αρκετά ώστε να δεχθούν τα ενήλικα δόντια. Τότε τα νεογιλά δόντια πέφτουν και παραχωρούν το χώρο τους στα μόνιμα δόντια τα οποία θα αναπτυχθούν και θα πάρουν την τελική τους θέση μέσα στο στόμα μέχρι το παιδί να αποκτήσει το τελικό μόνιμο φραγμό. Το μόνιμο φραγμό το παιδί τον αποκτά με την απώλεια και του τελευταίου νεογιλού του δοντιού, δηλαδή περίπου στην ηλικία των 13 ετών.

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok