Ποια είναι η διαδικασία αντικατάστασης ενός μαύρου σφραγίσματος αμαλγάματος ;

Η τοξικότητα των μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα που απασχολεί τις τελευταίες δεκαετίες τα ερευνητικά τμήματα των ιατρικών και οδοντιατρικών πανεπιστημίων. Πολλές έρευνες γίνονται τελευταία σχετικά με το θέμα αυτό, χωρίς όμως στην ουσία να αποδεικνύεται ότι ο υδράργυρος ( που απελευθερώνεται από τα μαύρα σφραγίσματα δοντιών ) είναι τοξικός και επίφοβος για τον ανθρώπινο οργανισμό. Κάποια άλλα επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν οτι είναι καλό να μην υπάρχουν πάνω από 4 σφραγίσματα αμαλγάματος στο στόμα μας (ένα σε κάθε τεταρτημόριο). Παρόλα αυτά υπάρχει η τάση τα τελευταία χρόνια τα μαύρα σφραγίσματα αμαλγάματος να αφαιρούνται και να αντικαθίστανται με λευκά σφραγίσματα ρητίνης.

Πότε απελευθερώνεται υδράργυρος ;

Εκείνο που χρήζει ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός, οτι ο περισσότερος υδράργυρος απελευθερώνεται κατά την αφαίρεση ενός σφραγίσματος αμαλγάματος. Για αυτό ακριβώς το λόγο η αντικατάσταση ενός μαύρου σφραγίσματος αμαλγάματος πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένα ιατρικά πρωτόκολλα τα οποία περιγράφονται παρακάτω:

Γιατί είναι σημαντική η χρήση απομονωτήρα δοντιού ;

Μετά τη χορήγηση της τοπικής αναισθησίας (εφόσον απαιτείται) ακολουθεί η τοποθέτηση του ελαστικού απομονωτήρα. Ο απομονωτήρας είναι ένα ειδικό λάστιχο που απομονώνει το δόντι από το υπόλοιπο στόμα με τέτοιο τρόπο, ώστε ο οδοντίατρος να έχει μόνο το συγκεκριμένο δόντι ως πεδίο εργασίας.

Η απομόνωση είναι σημαντική καθώς υπό αυτές τις συνθήκες μειώνονται οι πιθανότητες ο ασθενής να αναπνεύσει ή να εισροφήσει τους υδρατμούς υδραργύρου που απελευθερώνονται κατά την αφαίρεση ενός μαύρου σφραγίσματος. Είναι σημαντικό οι οδοντίατροι κατά την αφαίρεση μαύρων σφραγισμάτων να κόβουν σε κομμάτια το σφράγισμα και να τα πετούν αντί να τροχίζουν σιγά- σιγά το σφράγισμα. Με αυτόν τρόπο παράγονται λιγότεροι υδρατμοί υδραργύρου ενώ συγχρόνως το σφράγισμα αφαιρείται γρηγορότερα από το στόμα του ασθενή.

Πως ο ασθενής δεν αναπνέει τους υδρατμούς υδραργύρου ;

Κατά τη διάρκεια αφαίρεσης του μαύρου σφραγίσματος, εκτός από τη μικρή σιελαντλία, η οποία τοποθετείται εντός του στόματος του ασθενή κάτω από τον απομονωτήρα, ο οδοντίατρος έχει στα χέρια του τη μεγάλη αναρρόφηση πάνω στο δόντι, με την οποία ρουφά με μεγάλη προσοχή οτιδήποτε αφαιρείται εκείνη τη στιγμή (κομμάτια μαύρου σφραγίσματος, υδρατμοί υδραργύρου, μαύρη σκόνη αμαλγάματος).

Πως απομακρύνονται όλα τα υπολείμματα αμαλγάματος ;

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία αφαίρεσης του μαύρου σφραγίσματος, ο οδοντίατρος πρέπει να ξεπλύνει πολύ καλά τόσο επάνω όσο και κάτω από το λάστιχο του απομονωτήρα για να είναι σίγουρος οτι δεν υπάρχουν υπολείμματα αμαλγάματος. Στη συνέχεια αφαιρείται ο απομονωτήρας και ο ασθενής ξεπλένει και μόνος του πολύ καλά το στόμα του.

Πως ολοκληρώνεται η διαδικασία αντικατάστασης μαύρου σφραγίσματος ;

Ο οδοντίατρος πρέπει να αλλάξει ο ίδιος γάντια και μάσκα, όπως και να αλλάξει την προστατευτική ποδιά του ασθενή.

Η υπόλοιπη διαδικασία αποκατάστασης του δοντιού δε διαφέρει σε κάτι από ένα κοινό λευκό σφράγισμα ρητίνης (βλέπε διαδικασία σφραγίσματος).

Εν κατακλείδι η αντικατάσταση των μαύρων σφραγισμάτων αμαλγάματος απαιτεί ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και προσοχή από την πλευρά του οδοντιάτρου και θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα οδοντιατρικά πρωτόκολλα.

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok