Τι είναι η ακρορριζεκτομή δοντιού ;

Η ακρορριζεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία ο γναθοχειρουργός αφαιρεί ένα κομμάτι από το άκρο της ρίζας του δοντιού (ακρορίζιο) και στη συνέχεια ακολουθεί η λεγόμενη ανάστροφη έμφραξη της ρίζας του δοντιού. Σκοπός της ακρορριζεκτομής είναι η απομάκρυνση της φλεγμονής γύρω από το οστό που περιβάλλει την άκρη της ρίζας του προβληματικού δοντιού, προκειμένου το δόντι να μπορέσει να διατηρηθεί μέσα στο στόμα και να αποφευχθεί η εξαγωγή του.

Πότε ένα δόντι χρειάζεται  ακρορριζεκτομή;

Η ακρορριζεκτομή συμβάλλει στη διατήρηση ενός δοντιού μέσα στο στόμα και συστήνεται:

 • Όταν μετά από την ολοκλήρωση της απονεύρωσης ενός δοντιού η φλεγμονή δεν υποχωρεί και παραμένει χωρίς να παρατηρείται κάποια βελτίωση. Στην προκειμένη περίπτωση η ακρορριζική αλλοίωση, που συνήθως παρατηρείται γύρω από την άκρη της ρίζας του δοντιού, δε παρουσιάζει καμία βελτίωση ή τάση οπισθοχώρησης και το οστό δε δείχνει σημάδια επούλωσης. Πολλές φορές εμφανίζεται στην περιοχή του προβληματικού δοντιού και απόστημα με εκροή πύου, που δεν υποχωρεί ακόμη και μετά από μία άκρως επιτυχημένη απονεύρωση δοντιού.

 

 • Όταν πρέπει να αφαιρεθεί για άλλους λόγους μία μεγάλη κύστη από το οστό της γνάθου και τα δόντια (πιο συγκεκριμένα τα άκρα των οδοντικών ριζών) έρχονται σε επαφή με τα όρια της κύστης. Στην προκειμένη περίπτωση τα δόντια αυτά θα πρέπει να είναι θεραπευμένα ενδοδοντικά (απονευρωμένα) γιατί διαφορετικά μετά την ακρορριζεκτομή δοντιού θα πονάνε πολύ. Είναι αδύνατον να “κοπεί” το άκρο της ρίζας ενός ζωντανού δοντιού, γι αυτό το λόγο πριν την ακρορριζεκτομή απαιτείται η απονεύρωση δοντιού. 

 

 • Κάταγμα ρίζας στο τελευταίο τριτημόριο της ρίζας του δοντιού.
 • Αδυναμία καθαρισμού και έμφραξης των ριζικών σωλήνων σε όλο το μήκος της ρίζας του δοντιού λόγω ενασβεστίωσης. Στην περίπτωση αυτή ο ενδοδοντολόγος εμφράσσει τους ριζικούς σωλήνες στο μεγαλύτερο δυνατό μήκος και αν στο μέλλον το δόντι παρουσιάσει κάποια περιακρορριζική αλλοίωση τότε ο γναθοχειρουργός προβαίνει στην ακρορριζεκτομή με σκοπό τη διατήρηση του δοντιού στο στόμα.

Ποια είναι η διαδικασία της ακρορριζεκτομής ;

Ακρορριζεκτομή είναι μία χειρουργική επέμβαση κατά την οποία ο γναθοχειρουργός αφαιρεί το άκρο της ρίζας ενός δοντιού μαζί με τους μολυσμένους ιστούς που συνήθως περιβάλλουν ένα προβληματικό δόντι και στη συνέχεια ακολουθεί η ανάστροφη έμφραξη της εναπομείνουσας ρίζας. Αναλυτικότερα :

 • Ο γναθοχειρουργός λαμβάνει ακτινογραφίες του δοντιού, στο οποίο πρόκειται να γίνει η επέμβαση.
 • Χορηγεί τοπική αναισθησία
 • Στη συνέχεια πραγματοποιείται μία τομή στα ούλα στο ύψος της ρίζας του δοντιού και δημιουργείται ένας κρημνός. Ο κρημνός αυτός ανασηκώνεται και ο χειρουργός αποκαλύπτει το οστό που περιβάλλει τη ρίζα.
 • Απομακρύνεται τμήμα του οστού και αποκαλύπτεται το τμήμα της ρίζας του προβληματικού δοντιού.
 • Το τελευταίο τριτημόριο της ρίζας κόβεται και αφαιρείται μαζί με τυχόν φλεγμαίνοντες ιστούς που περιβάλλουν τη μολυσμένη ρίζα.
 • Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάστροφη έμφραξη, δηλαδή το εναπομείναν κομμάτι της ρίζας του δοντιού εμφράσσεται με ειδικό υλικό.
 • Ο κρημνός τοποθετείται πάλι πάνω στη ρίζα του δοντιού και ράβεται στην αρχική του θέση. Τα ράματα αφαιρούνται περίπου μετά από μια εβδομάδα.

Πόση ώρα διαρκεί η επέμβαση της ακρορριζεκτομής δοντιού ;

Ανάλογα πάντα με τη δυσκολία του περιστατικού η επέμβαση της ακρορριζεκτομής διαρκεί από 30 εώς 60 λεπτά.

Πονάει η επέμβαση της ακρορριζεκτομής δοντιού ;

Η ακρορριζεκτομή δοντιού δεν πονάει, εφόσον ο γναθοχειρουργός πριν την έναρξη της θεραπείας χορηγεί την απαραίτητη ποσότητα αναισθητικού ώστε ο ασθενής να μην αντιληφθεί ίχνος πόνου κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Τις επόμενες μέρες μετά την επέμβαση ο ασθενής επίσης δεν πονάει απλά είναι πιθανόν να παρουσιαστεί ένα ελάχιστο πρήξιμο στην περιοχή της επέμβασης κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο κατά την επούλωση της πληγής. Το οίδημα αντιμετωπίζεται με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και τις ανάλογες οδηγίες που έχει δώσει ο γναθοχειρουργός.

Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας μιας ακρορριζεκτομής δοντιού ;

Εφόσον η ακρορριζεκτομή πραγματοποιείται από έναν έμπειρο και καταρτισμένο γναθοχειρουργό το ποσοστό επιτυχίας είναι μεγάλο. Σε φυσιολογικά πλαίσια λίγους μήνες μετά από την ακρορριζεκτομή ενός δοντιού οι ιστοί γύρω από το δόντι επουλώνονται και δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα. Όμως σε μία επέμβαση εκτός από τον επεμβαίνοντα ιατρό σημαντικό ρόλο παίζει και ο οργανισμός του κάθε ασθενή και πως αυτός αντιδρά στην οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται στο σώμα του. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα όλα να έχουν γίνει όπως θα έπρεπε, δηλαδή να έχει αφαιρεθεί το φλεγμαίνον κομμάτι της ρίζας μαζί με τους μολυσμένους ιστούς και η περιοχή γύρω από το άκρο της ρίζας ενός δοντιού να μην παρουσιάζει σημάδια επούλωσης. Στην προκειμένη περίπτωση το προβληματικό δόντι πρέπει να εξαχθεί από το στόμα, για να μην επεκταθεί η μόλυνση και στα γειτονικά δόντια.

Ποια είναι η πρόγνωση μιας ακρορριζεκτομής δοντιού ; 

Η ακρορριζεκτομή αποτελεί την τελευταία λύση θεραπείας ενός οδοντιάτρου (μετά την απονεύρωση δοντιού) για να διατηρήσει ένα δόντι μέσα στο στόμα, πριν αποφασίσει να “βγάλει” το δόντι. Είναι λογικό ένα δόντι που κόβεται και μειώνεται το μήκος της ρίζας του να μειώνεται σε κάποιο βαθμό η στηρικτική ικανότητα του δοντιού και η ανθεκτικότητά του στις μασητικές δυνάμεις που κατανέμονται σε αυτό. Διαφορετική αντοχή παρουσιάζει ένα δόντι με μήκος ρίζας 20mm και ένα άλλο δόντι με 15mm.

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok