21ο Πανελλήνιο συμπόσιο ενδοδοντίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 21ο πανελλήνιο συμπόσιο ενδοδοντίας στη Θεσσαλονίκη στις 21- 22 Ιανουαρίου. Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν εκτενώς τα παρακάτω θέματα :

  • Μέθοδοι επεξεργασίας των ριζικών σωλήνων με μηχανοκίνητα εργαλεία
  • Μέθοδοι ενεργοποίησης των υγρών διακλυσμών (απολυμαντικά υγρά) κατά τη διάρκεια της απονεύρωσης
  • Διάγνωση και αντιμετώπιση τραυματικών βλαβών στα μόνιμα δόντια
  • Αποκατάσταση των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών

Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν και πρακτικά σεμινάρια επίδειξης μηχανοκίνητων εργαλείων.

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Dr. Med. Dent. Μαρίζα Δημητρούλη

Η Dr. med. dent. Μαρίζα Δημητρούλη είναι ειδικευμένη στο Πανεπιστήμιο Ανοβέρου Γερμανίας (ΜΗΗ) και παράλληλα Διδάκτωρ του ίδιου πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα εργάστηκε σε οδοντιατρείο στο Βερολίνο. Ο τίτλος Ενδοδοντολόγου που κατέχει η Dr. Μ. Δημητρούλη ανανεώνεται κάθε εξαετία από την γερμανική εταιρεία Ενδοδοντίας. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, Θέρμη.

LinkedIn
YouTube
Instagram
TikTok